Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

15
1. Epiderma: Tek sıra, kare, oval veya dikdörtgen şekilli hücrelerden oluşmuştur. Üst çeperleri oldukça kalın, yan çeperler incedir. Üzeri dalgalı bir kutikula ile örtülüdür. Sapı ve başı tek hücreli, sapı ve başı çok hücreli, başı tek sapı çok hücreli ve başı çok sapı tek hücreli olmak üzere 4 farklı salgı tüyü, Labiatae tipindeki salgı tüyleri (sapsız, başı 8-hücreli) ve örtü tüyleri gözlenmiştir. Örtü tüyleri basit, 1-5 hücrelidir, hücrelerin uç kısımlarında daha yoğun olmak üzere kristaller gözlenmiştir. Bir hücreli tüyler dişsi tüy şeklindedir.
2. Korteks: Köşelerde epidermanın altında 4-9 sıra ve köşeler arasında 2-5 sıralı hücrelerden oluşmuş kollenkima dokusu bulunur. Levha kollenkimasının altında birkaç sıra ezilmiş ve yer yer parçalanmış parenkimatik bir doku bulunur. Endoderma, genellikle tek bazen 2 sıra hücreden oluşmuş, belirgin bir halka şeklindedir. Hücreler büyük, muntazam çeperli, eni boyundan geniş, dikdörtgen, nadiren kare şeklindedir. Kambiyum belirsiz veya ezilmiştir.
3. Merkezi silindir: Köşelerde 4-büyük iletim demeti yer almaktadır. Bunların arasında tamamiyle sklerenkimatik hücrelerin oluşturduğu doku bulunmaktadır. Floem 2-7 sıralı, genellikle ezilmiş hücrelerden oluşmuş yer yer kesintili bir halka halindedir. Üzerinde 1-5 sıralı yassı veya yuvarlak hücrelerden oluşmuş vaskular silindir etrafında sürekli bir halka halinde gövdeyi saran sklerenkima dokusu bulunur. Ksilemde ise trakeler oval veya yuvarlak şekilli, trakeidler ise düzensiz şekillidir. Tek sıralı nadiren çift sıralı öz ışınları ksilem dokusu içinde yer almaktadır. Öz kolları odunlaşmış ve küçük hücreler halinde merkezden dışa doğru sıralanmıştır. Öz hücreleri parankimatik olup büyük, yuvarlak ve nişasta içermektedir.
Yapraklar isolateraldir. Yaprağın alt yüzünde daha çok stoma bulunur, stoma komşu hücreleri 2 (diasitik), 3 nadiren 4 (anizositik) adettir. Stomalar genelde Labiatae tipinde yani biri diğerine göre küçük 2 stoma komşu hücresine sahip olup higromorf veya mezomorf özelliktedir. Palizat parenkiması bol miktarda kloroplast28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


28. SAYFA ICERIGI

15
1. Epiderma: Tek sıra, kare, oval veya dikdörtgen şekilli hücrelerden oluşmuştur. Üst çeperleri oldukça kalın, yan çeperler incedir. Üzeri dalgalı bir kutikula ile örtülüdür. Sapı ve başı tek hücreli, sapı ve başı çok hücreli, başı tek sapı çok hücreli ve başı çok sapı tek hücreli olmak üzere 4 farklı salgı tüyü, Labiatae tipindeki salgı tüyleri (sapsız, başı 8-hücreli) ve örtü tüyleri gözlenmiştir. Örtü tüyleri basit, 1-5 hücrelidir, hücrelerin uç kısımlarında daha yoğun olmak üzere kristaller gözlenmiştir. Bir hücreli tüyler dişsi tüy şeklindedir.
2. Korteks: Köşelerde epidermanın altında 4-9 sıra ve köşeler arasında 2-5 sıralı hücrelerden oluşmuş kollenkima dokusu bulunur. Levha kollenkimasının altında birkaç sıra ezilmiş ve yer yer parçalanmış parenkimatik bir doku bulunur. Endoderma, genellikle tek bazen 2 sıra hücreden oluşmuş, belirgin bir halka şeklindedir. Hücreler büyük, muntazam çeperli, eni boyundan geniş, dikdörtgen, nadiren kare şeklindedir. Kambiyum belirsiz veya ezilmiştir.
3. Merkezi silindir: Köşelerde 4-büyük iletim demeti yer almaktadır. Bunların arasında tamamiyle sklerenkimatik hücrelerin oluşturduğu doku bulunmaktadır. Floem 2-7 sıralı, genellikle ezilmiş hücrelerden oluşmuş yer yer kesintili bir halka halindedir. Üzerinde 1-5 sıralı yassı veya yuvarlak hücrelerden oluşmuş vaskular silindir etrafında sürekli bir halka halinde gövdeyi saran sklerenkima dokusu bulunur. Ksilemde ise trakeler oval veya yuvarlak şekilli, trakeidler ise düzensiz şekillidir. Tek sıralı nadiren çift sıralı öz ışınları ksilem dokusu içinde yer almaktadır. Öz kolları odunlaşmış ve küçük hücreler halinde merkezden dışa doğru sıralanmıştır. Öz hücreleri parankimatik olup büyük, yuvarlak ve nişasta içermektedir.
Yapraklar isolateraldir. Yaprağın alt yüzünde daha çok stoma bulunur, stoma komşu hücreleri 2 (diasitik), 3 nadiren 4 (anizositik) adettir. Stomalar genelde Labiatae tipinde yani biri diğerine göre küçük 2 stoma komşu hücresine sahip olup higromorf veya mezomorf özelliktedir. Palizat parenkiması bol miktarda kloroplast

İlgili Kaynaklarsingle.php