Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

17
yüzde daha büyüktür. Stoma indeksi alt yüz için 58.60-96.68, üst yüz için 45.1991.28 olarak hesaplanmıştır.
2. Parenkima dokusu: Alt ve üst epidermanın altında 1-2 sıralı, bol kloroplast içeren palizat parenkiması ile bunların arasında yer alan 2-5 sıralı sünger parenkiması bulunur (isolateral yaprak). Enine kesitte palizat parenkiması hücreleri dikdörtgen şekilli, üst taraftakiler alttakilere nazaran daha sıkı dizilişli iken sünger parenkiması hücreleri ise düzensiz şekilli ve nispeten gevşek dizilişli olup hücreler arası boşluk içerir. Toz droglardan palizat oranları 2.7-5.7, damar adacığı sayısı mm2 de 2.25-8.6 olarak hesaplanmıştır.
3. Orta damar: Genç yaprakta damarın büyük bir kısmını, yaşlı yaprakta ise alt ve üst kısımlarını sklerenkimatik bir doku oluşturur. Alt epidermadan sonra 1-6 sıralı kollenkima tabakası bulunur. Ksilem üst epidermaya floem ise alt epidermaya bakan yüzde yer almıştır (açık kolleteral iletim demeti). Ksilemde trakeal elemanlar ve aralarında ince çeperli parenkimatik hücreler bulunmaktadır. Demetin etrafı parenkimatik bir kın ile çevrelenmiştir. Üst epidermanın altında 1-6 sıra kollenkimadan sonra ezilmiş parenkima ve sklerenkima hücreleri yer alır.
Labiatae familyasındaki bitkiler taşıdıkları uçucu yağdan dolayı kendilerine has bir kokuya sahip olup bu uçucu yağ toprak üstü kısımlarında bulunan Labiatae tipi salgı tüylerinde (Şekil 2.3) ve diğer tip salgı tüylerinde salgılanır.
Şekil 2.3: Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart taksonuna ait epiderma hücreleri üzerinde Labiatae tipi salgı tüyleri.30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


30. SAYFA ICERIGI

17
yüzde daha büyüktür. Stoma indeksi alt yüz için 58.60-96.68, üst yüz için 45.1991.28 olarak hesaplanmıştır.
2. Parenkima dokusu: Alt ve üst epidermanın altında 1-2 sıralı, bol kloroplast içeren palizat parenkiması ile bunların arasında yer alan 2-5 sıralı sünger parenkiması bulunur (isolateral yaprak). Enine kesitte palizat parenkiması hücreleri dikdörtgen şekilli, üst taraftakiler alttakilere nazaran daha sıkı dizilişli iken sünger parenkiması hücreleri ise düzensiz şekilli ve nispeten gevşek dizilişli olup hücreler arası boşluk içerir. Toz droglardan palizat oranları 2.7-5.7, damar adacığı sayısı mm2 de 2.25-8.6 olarak hesaplanmıştır.
3. Orta damar: Genç yaprakta damarın büyük bir kısmını, yaşlı yaprakta ise alt ve üst kısımlarını sklerenkimatik bir doku oluşturur. Alt epidermadan sonra 1-6 sıralı kollenkima tabakası bulunur. Ksilem üst epidermaya floem ise alt epidermaya bakan yüzde yer almıştır (açık kolleteral iletim demeti). Ksilemde trakeal elemanlar ve aralarında ince çeperli parenkimatik hücreler bulunmaktadır. Demetin etrafı parenkimatik bir kın ile çevrelenmiştir. Üst epidermanın altında 1-6 sıra kollenkimadan sonra ezilmiş parenkima ve sklerenkima hücreleri yer alır.
Labiatae familyasındaki bitkiler taşıdıkları uçucu yağdan dolayı kendilerine has bir kokuya sahip olup bu uçucu yağ toprak üstü kısımlarında bulunan Labiatae tipi salgı tüylerinde (Şekil 2.3) ve diğer tip salgı tüylerinde salgılanır.
Şekil 2.3: Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietswaart taksonuna ait epiderma hücreleri üzerinde Labiatae tipi salgı tüyleri.

İlgili Kaynaklarsingle.php