Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

26

6. Kaliksin alt dudağı hemen hemen yok, kaliks 1-dudaklı, brakteye benzer; üst

dudak hemen hemen düz

Majorana

6. Kaliksin alt dudağı mevcut, kaliks 1 veya 2-dudaklı, tüp şeklinde; üst dudak

genellikle 3-dişli veya loplu, alt dudak da 2-diş veya loplu

Chilocalyx

5. Kaliks 4-12 mm; brakteler 4-25 mm, zarımsı, genellikle mor, bazen sarımsı

yeşil, hemen hemen tüysüz

7. Korolla 7-16 mm; stamenler korollanın hemen hemen içinde; filamentler

korollanın c. katı uzunluğunda

Prolaticorolla (O.laevigatum)

7. Korolla 3-11 m; stamenler korollanın biraz dışında; filamentler korollanın c.

katı uzunluğunda

Origanum(O.vulgare)

Breviflamentum Seksiyonu

1. Brakteler sarımsı yeşil; korolla beyaz veya uçuk pembe

2.Gövde hirsut; yapraklar genellikle yuvarlak, belirgin damarlı ve birkaç sapsız

salgı tüylü

6. rotundifolium

2. Gövde tüysüz; yapraklar genellikle ovat, damarlar belirgin değil ve çok sayıda

sapsız salgı tüylü

3. Spikulalar 10-35×10-30 mm; brakteler 7-22×6-20 mm; kaliksin üst dudağının

dişi ye kadar bölünmüş, korolla 10-16 mm

7. acutidens

3. Spikulalar daha ince; brakteler 7.5-8×4.2-7 mm, kaliksin üst dudağının dişi

eşit bölünmüş, korolla 9 mm ye kadar

8. munzurense

1. Brakteler kısmen mor; korolla pembe

4. Brakteler 5-8×1-3 mm; spikalar 8-45×4-8 mm

13. leptocladum

4. Brakteler 5-17×3-13 mm; spikalar 10-45×9-25 mm 5. Kaliksin üst dudağının dişi obtus, ovat; alttaki filamentler 9 mm ye kadar

9. haussknechtii

5. Kaliksin üst dudağının dişi akut, deltoit veya triangular; alttaki filamentler 4

mm ye kadar

6. Gövde ve yapraklar tüysüz

7. Kaliksin üst dudağı 2/5 e kadar geniş triangular dişli

11. brevidens

7. Kaliksin üst dudağı üç eşit lopa bölünmüş, loplar triangular, akut

12. husnucan-baseri39. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


39. SAYFA ICERIGI

26

6. Kaliksin alt dudağı hemen hemen yok, kaliks 1-dudaklı, brakteye benzer; üst

dudak hemen hemen düz

Majorana

6. Kaliksin alt dudağı mevcut, kaliks 1 veya 2-dudaklı, tüp şeklinde; üst dudak

genellikle 3-dişli veya loplu, alt dudak da 2-diş veya loplu

Chilocalyx

5. Kaliks 4-12 mm; brakteler 4-25 mm, zarımsı, genellikle mor, bazen sarımsı

yeşil, hemen hemen tüysüz

7. Korolla 7-16 mm; stamenler korollanın hemen hemen içinde; filamentler

korollanın c. katı uzunluğunda

Prolaticorolla (O.laevigatum)

7. Korolla 3-11 m; stamenler korollanın biraz dışında; filamentler korollanın c.

katı uzunluğunda

Origanum(O.vulgare)

Breviflamentum Seksiyonu

1. Brakteler sarımsı yeşil; korolla beyaz veya uçuk pembe

2.Gövde hirsut; yapraklar genellikle yuvarlak, belirgin damarlı ve birkaç sapsız

salgı tüylü

6. rotundifolium

2. Gövde tüysüz; yapraklar genellikle ovat, damarlar belirgin değil ve çok sayıda

sapsız salgı tüylü

3. Spikulalar 10-35×10-30 mm; brakteler 7-22×6-20 mm; kaliksin üst dudağının

dişi ye kadar bölünmüş, korolla 10-16 mm

7. acutidens

3. Spikulalar daha ince; brakteler 7.5-8×4.2-7 mm, kaliksin üst dudağının dişi

eşit bölünmüş, korolla 9 mm ye kadar

8. munzurense

1. Brakteler kısmen mor; korolla pembe

4. Brakteler 5-8×1-3 mm; spikalar 8-45×4-8 mm

13. leptocladum

4. Brakteler 5-17×3-13 mm; spikalar 10-45×9-25 mm 5. Kaliksin üst dudağının dişi obtus, ovat; alttaki filamentler 9 mm ye kadar

9. haussknechtii

5. Kaliksin üst dudağının dişi akut, deltoit veya triangular; alttaki filamentler 4

mm ye kadar

6. Gövde ve yapraklar tüysüz

7. Kaliksin üst dudağı 2/5 e kadar geniş triangular dişli

11. brevidens

7. Kaliksin üst dudağı üç eşit lopa bölünmüş, loplar triangular, akut

12. husnucan-baseri

İlgili Kaynaklarsingle.php