Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

3
ONAY Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne Bu çalışma jürimiz tarafından Farmasötik Botanik Programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.
Jüri Başkanı, Danışman Yrd, Doç. Dr. Narin SADIKOGLU
Üye Yrd. Doç. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Birol MUTLU
ONAY : Bu tez, İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve Enstitü Yönetim Kurulu././2010 tarih ve 2010/.sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Prof.Dr.Ali OTLU Enstitü Müdürü4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


4. SAYFA ICERIGI

3
ONAY Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne Bu çalışma jürimiz tarafından Farmasötik Botanik Programında Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.
Jüri Başkanı, Danışman Yrd, Doç. Dr. Narin SADIKOGLU
Üye Yrd. Doç. Dr. Bintuğ ÖZTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Birol MUTLU
ONAY : Bu tez, İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca yukarıdaki jüri üyeleri tarafından uygun görülmüş ve Enstitü Yönetim Kurulu././2010 tarih ve 2010/.sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Prof.Dr.Ali OTLU Enstitü Müdürü

İlgili Kaynaklarsingle.php