Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

29
4.2.2. O.saccatum P.H. Davis
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 80 cmye kadar çalımsı, tabanda hirsut, diğer tarafları tüysüz. Dallar 7 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 12 çifte kadar; bazen 2. sıra dallanma mevcut. Yapraklar hemen hemen sapsız, kordattan ovata kadar, 6-40 4-24 mm, akut ya da obtus, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 1035 6-11 mm. Brakteler ovat, 6-11 2-6 mm, akuminat ya da akut. Kaliks c. 2/5 kadardan (2-)1-dudaklıya kadar, c. 5 mm; üst dudak hemen hemen tam; alt dudak (varsa) 2 çok küçük lobdan oluşur. Korolla pembe, c. 12 mm.
Çiçeklenme: Temmuz Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, bazen Pinus korulukları, c. 1000 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Güney Anadolu; nadir, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. saccatum türünün epiderma hücreleri oldukça kıvrımlıdır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 5-12, üst yüzde 5-8 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 21, üst yüzey için 15 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.1).42. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


42. SAYFA ICERIGI

29
4.2.2. O.saccatum P.H. Davis
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 80 cmye kadar çalımsı, tabanda hirsut, diğer tarafları tüysüz. Dallar 7 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 12 çifte kadar; bazen 2. sıra dallanma mevcut. Yapraklar hemen hemen sapsız, kordattan ovata kadar, 6-40 4-24 mm, akut ya da obtus, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 1035 6-11 mm. Brakteler ovat, 6-11 2-6 mm, akuminat ya da akut. Kaliks c. 2/5 kadardan (2-)1-dudaklıya kadar, c. 5 mm; üst dudak hemen hemen tam; alt dudak (varsa) 2 çok küçük lobdan oluşur. Korolla pembe, c. 12 mm.
Çiçeklenme: Temmuz Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, bazen Pinus korulukları, c. 1000 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Güney Anadolu; nadir, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. saccatum türünün epiderma hücreleri oldukça kıvrımlıdır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 5-12, üst yüzde 5-8 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 21, üst yüzey için 15 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.1).

İlgili Kaynaklar
Marrubium depauperatum Boiss. et. Bal., Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik özellikleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi Marrubium depauperatum Boiss. et Ball., Marrubium parviflorum Fish. et Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) research of morphological characters and antimicrobial activity of
Danisman: YRD. DOÇ. DR. GENÇAY AKGÜL, Universite: Nevşehir Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu araştırmada Marrubium parviflorum Fisch. et. Mey. ssp. oligodon (Boiss.) Seybold, M. depauperatum Boiss. et. Bal. ve Marrubium x anatolicum Akgul & Dadandı (Lamiaceae) türlerinin morfolojik ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir. Morfolojik incelemelerde türlere ait kök, gövde, yapr….
single.php