Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

35
4.2.5 .O.sipyleum L.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 80 cmye kadar çalımsı, tabanda tomentoz, diğer tarafları tüysüz. Dallar 35 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 26 çifte kadar, genellikle birkaç küçük yapak çiftleriyle; bazen 2. sıra dallanma mevcut. Yaprak saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 6 mmye kadar), eliptik, ovat ya da kordat, 3-24 3-15 mm, akut ya da obtus, genellikle donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 7-28 5-12 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 4-10 3-6mm, akut. Kaliks c. 4 mm, c. 1/5 ine kadar 2-dudaklı; üst dudak c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudağın c. 2/5 katı, genişçe üçgen dişler içerir. Korolla pembe, 7-11 mm.
Çiçeklenme: Haziran Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, Pinus korulukları, Quercus makiliği, step,100-1500 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Batı, Orta ve Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. sipyleum türüne ait epiderma hücreleri alt ve üst yüzeyde kıvrımlı olmayıp köşegenleri belirgindir. Alt yüzeydeki stomalar nispeten daha büyüktür. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-3 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 8-17, üst yüzde 12-23 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 30, üst yüzey için 15 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.4).48. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


48. SAYFA ICERIGI

35
4.2.5 .O.sipyleum L.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 80 cmye kadar çalımsı, tabanda tomentoz, diğer tarafları tüysüz. Dallar 35 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 26 çifte kadar, genellikle birkaç küçük yapak çiftleriyle; bazen 2. sıra dallanma mevcut. Yaprak saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 6 mmye kadar), eliptik, ovat ya da kordat, 3-24 3-15 mm, akut ya da obtus, genellikle donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 7-28 5-12 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 4-10 3-6mm, akut. Kaliks c. 4 mm, c. 1/5 ine kadar 2-dudaklı; üst dudak c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudağın c. 2/5 katı, genişçe üçgen dişler içerir. Korolla pembe, 7-11 mm.
Çiçeklenme: Haziran Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, Pinus korulukları, Quercus makiliği, step,100-1500 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Batı, Orta ve Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. sipyleum türüne ait epiderma hücreleri alt ve üst yüzeyde kıvrımlı olmayıp köşegenleri belirgindir. Alt yüzeydeki stomalar nispeten daha büyüktür. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-3 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 8-17, üst yüzde 12-23 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 30, üst yüzey için 15 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.4).

İlgili Kaynaklarsingle.php