Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

37
Breviflamentum Ietsw .Seksiyonu
4.2.6. O.rotundifolium Boiss.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 30 cmye kadar çalımsı, hirsut. Dallar 5 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 5 çifte kadar, genellikle dallanmamış. Yapraklar hemen hemen sapsız, kordat ya da yuvarlakça, 6-25 4-20 mm, obtus, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar bazen piramidal, 12-60 18-37 mm. Brakteler yuvarlakça, sıklıkla uzunluğundan daha geniş, 8-25 x 7-27 mm, obtus, sarımsı-yeşil. Vertisillastrumlar 2-16-çiçekli. Kaliks 5-9 mm; üst dudak c. 2/5 ine kadar genişçe ovat ya da genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudağın c. 4/5 katı, ovat ya da üçgen dişli. Korolla beyaz ya da soluk pembe, 9-16 mm. Üstteki filamentler 2 mm ye kadar, alttakiler 10 mm ye kadar.
Çiçeklenme: Haziran – Eylül ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli ve kalkersiz kayalar ve yamaçlar, 250-1300 m.
Yetiştiği bölge: Kuzeydoğu Anadolu. Öksin elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. rotundifolium büyük sapsız salgı tüylerine sahip olup epiderma hücreleri diğer taksonlara göre daha büyüktür. Üst yüzeydeki stomalar alt yüzeydekine göre daha küçüktür. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 14-18, üst yüzde 5-17 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 23, üst yüzey için 14 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.5).50. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


50. SAYFA ICERIGI

37
Breviflamentum Ietsw .Seksiyonu
4.2.6. O.rotundifolium Boiss.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 30 cmye kadar çalımsı, hirsut. Dallar 5 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 5 çifte kadar, genellikle dallanmamış. Yapraklar hemen hemen sapsız, kordat ya da yuvarlakça, 6-25 4-20 mm, obtus, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar bazen piramidal, 12-60 18-37 mm. Brakteler yuvarlakça, sıklıkla uzunluğundan daha geniş, 8-25 x 7-27 mm, obtus, sarımsı-yeşil. Vertisillastrumlar 2-16-çiçekli. Kaliks 5-9 mm; üst dudak c. 2/5 ine kadar genişçe ovat ya da genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudağın c. 4/5 katı, ovat ya da üçgen dişli. Korolla beyaz ya da soluk pembe, 9-16 mm. Üstteki filamentler 2 mm ye kadar, alttakiler 10 mm ye kadar.
Çiçeklenme: Haziran – Eylül ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli ve kalkersiz kayalar ve yamaçlar, 250-1300 m.
Yetiştiği bölge: Kuzeydoğu Anadolu. Öksin elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. rotundifolium büyük sapsız salgı tüylerine sahip olup epiderma hücreleri diğer taksonlara göre daha büyüktür. Üst yüzeydeki stomalar alt yüzeydekine göre daha küçüktür. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 14-18, üst yüzde 5-17 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 23, üst yüzey için 14 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.5).

İlgili Kaynaklarsingle.php