Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

39
4.2.7. O.acutidens (Hand.-Mazz.) Ietsw.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 50 cmye kadar çalımsı, tüysüz. Dallar 15 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar hemen hemen sapsız, ovat, 5-30 4-24 mm, obtus, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 10-35 10-30 mm. Brakteler yusyuvarlağa yakın, obovat ya da eliptik, 7-22 6-20 mm, akut ya da obtus, sarımsı-yeşil, nadiren mor benekli. Vertisillastrumlar 2-12-çiçekli. Kaliks 5-7.5 mm; üst dudak c. ;sine kadar genişçe üçgen-ovat ya da üçgen dişli; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta, darca üçgen, akuminat dişli. Korolla beyaz ya da pembe benekli, 10-16 mm. Üstteki filamentler 2 mm ye kadar, alttakiler 10 mm ye kadar.
Çiçeklenme: Haziran – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli ve kalkersiz kayalar, yamaçlar ve dağ eteklerindeki taşlı topraklar, 1000-3000 m.
Yetiştiği bölge: Endemik?, Doğu Anadolu, İran-Turan elementi.
Yorum: Bitkinin fotoğrafı net çekilemediği için konmamıştır.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. acutidens çok kıvrımlı epiderma hücrelerine sahip olup stoma yoğunluğu her iki yüzeyde hemen hemen aynı orandadır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 4-6, üst yüzde 3-5 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 7, üst yüzey için 6 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.6).52. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


52. SAYFA ICERIGI

39
4.2.7. O.acutidens (Hand.-Mazz.) Ietsw.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 50 cmye kadar çalımsı, tüysüz. Dallar 15 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar hemen hemen sapsız, ovat, 5-30 4-24 mm, obtus, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 10-35 10-30 mm. Brakteler yusyuvarlağa yakın, obovat ya da eliptik, 7-22 6-20 mm, akut ya da obtus, sarımsı-yeşil, nadiren mor benekli. Vertisillastrumlar 2-12-çiçekli. Kaliks 5-7.5 mm; üst dudak c. ;sine kadar genişçe üçgen-ovat ya da üçgen dişli; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta, darca üçgen, akuminat dişli. Korolla beyaz ya da pembe benekli, 10-16 mm. Üstteki filamentler 2 mm ye kadar, alttakiler 10 mm ye kadar.
Çiçeklenme: Haziran – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli ve kalkersiz kayalar, yamaçlar ve dağ eteklerindeki taşlı topraklar, 1000-3000 m.
Yetiştiği bölge: Endemik?, Doğu Anadolu, İran-Turan elementi.
Yorum: Bitkinin fotoğrafı net çekilemediği için konmamıştır.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. acutidens çok kıvrımlı epiderma hücrelerine sahip olup stoma yoğunluğu her iki yüzeyde hemen hemen aynı orandadır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 4-6, üst yüzde 3-5 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 7, üst yüzey için 6 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.6).

İlgili Kaynaklarsingle.php