Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

41
4.2.8. O. munzurense Kit Tan & Sorger
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: Çalımsı. Gövde 50 cmye kadar yükselici ya da dik, kahverengi, tüysüz. Yapraklar sapsız ya da hemen hemen sapsız, tam, 3 x 1.5 cmye kadar ovat, derimsi, sapsız salgı tüylü, tüysüz, genişçe akut. Spikulalar ince, 3 1 cmye kadar silindirik, dik ya da yayık. Brakteler imbrikat, 810 çift, obovat, 7.5-8 4.2-7 mm, sarımsı-yeşil, tüysüz, yuvarlakça-mukronat ya da akut. Vertisillastrumlar 2 hemen hemen sapsız 3-çiçekli simoz durumunda, uçtaki çiçek gelişmiş, yandakiler olgunlaşmamış. Çiçekler hermafrodit. Kaliks 13-damarlı, 2-dudaklı, 4.7-5 mm, pubesent, boğazda tüy halkası var; üst dudak hemen hemen eşit 3 dudağa bölünmüş, genişçe üçgen 1.5 1 mm dişli; alt dudak 2 eşit, üçgen 1.5 0.7 mm dişli. Korolla 9 mmye kadar, 2-dudaklı, beyaz, sakkat değil, pubesent; üst dudak 2.5 3 mm, kısaca 2 loblu; alt dudak 3-loblu, orta lob c. 2 2 mm, yandakiler daha küçük, c. 1.2 mm. Stamenler 4, hiç eşit değil; üstteki 2 si kısa, dahil, filamentler c. 1 mm; alttaki 2 si dışarı çıkmış, filamentler c. 4 mm; anterlerin tekaları birbirinden uzak. Stilus kısaca dışarı çıkmış, çiçeklenmede c. 9 mm, daha sonra uzamış.
Çiçeklenme: Ağustos ayı.
Yetişme ortamı: Stepsi yamaçlar, 1700 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Tunceli
Yorum: Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (108)na göre EN-Tehlikede kategorisinde yer alan bu takson oldukça yüksek bir risk altında ve yakın gelecekte yok olma tehlikesi altında bulunmaktadır. Kayıtlarda Tunceli, Ovacık yakınlarından toplanmış olduğu ve sadece tip örneğinden bilinmekte olduğu belirtilmiş olup Tunceliye gidilip Ovacık çevresi aranmış fakat bitki bulunamamıştır. Halka bitki ve florada kayıtlı lokalite sorulmuş, tanıma uyan bir bitkinin yerini tarif etmişler ancak mayınlı ve sürekli çatışma halinde olan o bölgeye geçilmesi güvenlik açısından sakıncalı bulunmuş ve örnek toplanamamıştır. Farklı ve uygun bir zamanda tekrar gidilip aranmalıdır. Eğer bölgede güvenlik sağlanırsa tez makale olarak yayınlanmadan önce bu durum telafi edilmeye çalışılacaktır.54. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


54. SAYFA ICERIGI

41
4.2.8. O. munzurense Kit Tan & Sorger
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: Çalımsı. Gövde 50 cmye kadar yükselici ya da dik, kahverengi, tüysüz. Yapraklar sapsız ya da hemen hemen sapsız, tam, 3 x 1.5 cmye kadar ovat, derimsi, sapsız salgı tüylü, tüysüz, genişçe akut. Spikulalar ince, 3 1 cmye kadar silindirik, dik ya da yayık. Brakteler imbrikat, 810 çift, obovat, 7.5-8 4.2-7 mm, sarımsı-yeşil, tüysüz, yuvarlakça-mukronat ya da akut. Vertisillastrumlar 2 hemen hemen sapsız 3-çiçekli simoz durumunda, uçtaki çiçek gelişmiş, yandakiler olgunlaşmamış. Çiçekler hermafrodit. Kaliks 13-damarlı, 2-dudaklı, 4.7-5 mm, pubesent, boğazda tüy halkası var; üst dudak hemen hemen eşit 3 dudağa bölünmüş, genişçe üçgen 1.5 1 mm dişli; alt dudak 2 eşit, üçgen 1.5 0.7 mm dişli. Korolla 9 mmye kadar, 2-dudaklı, beyaz, sakkat değil, pubesent; üst dudak 2.5 3 mm, kısaca 2 loblu; alt dudak 3-loblu, orta lob c. 2 2 mm, yandakiler daha küçük, c. 1.2 mm. Stamenler 4, hiç eşit değil; üstteki 2 si kısa, dahil, filamentler c. 1 mm; alttaki 2 si dışarı çıkmış, filamentler c. 4 mm; anterlerin tekaları birbirinden uzak. Stilus kısaca dışarı çıkmış, çiçeklenmede c. 9 mm, daha sonra uzamış.
Çiçeklenme: Ağustos ayı.
Yetişme ortamı: Stepsi yamaçlar, 1700 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Tunceli
Yorum: Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (108)na göre EN-Tehlikede kategorisinde yer alan bu takson oldukça yüksek bir risk altında ve yakın gelecekte yok olma tehlikesi altında bulunmaktadır. Kayıtlarda Tunceli, Ovacık yakınlarından toplanmış olduğu ve sadece tip örneğinden bilinmekte olduğu belirtilmiş olup Tunceliye gidilip Ovacık çevresi aranmış fakat bitki bulunamamıştır. Halka bitki ve florada kayıtlı lokalite sorulmuş, tanıma uyan bir bitkinin yerini tarif etmişler ancak mayınlı ve sürekli çatışma halinde olan o bölgeye geçilmesi güvenlik açısından sakıncalı bulunmuş ve örnek toplanamamıştır. Farklı ve uygun bir zamanda tekrar gidilip aranmalıdır. Eğer bölgede güvenlik sağlanırsa tez makale olarak yayınlanmadan önce bu durum telafi edilmeye çalışılacaktır.

İlgili Kaynaklarsingle.php