Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

44
4.2.10. O.bargyli Mouterde
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 40 cmye kadar çalımsı, hirtelloz. Dallar 4 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 4 çifte kadar. Yapraklar hemen hemen sapsız, kordat, ya da ovat, 4-19 4-17 mm, obtustan akuminata kadar, otsu; donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 10-25 9-15 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 5-17 3-13 mm, akuminat, kısmen mor. Vertisillastrumlar 2-6-çiçekli. Kaliks 5-8 mm; üst dudak c. 3/5 ine kadar üçgen dişli; alt dudak üst dudak uzunluğunda, üçgen dişli. Korolla pembe, 11-16 mm. Üstteki filamentler 1.5 mmye kadar, alttakiler 4 mmye kadar.
Çiçeklenme: Temmuz ayı.
Yetişme ortamı: Pinus korulukları, 1150-1350 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu (Amanos); çok nadir. Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. bargyli türünün üst epiderması oldukça büyük hücrelerden oluşur, alt yüzeyde kısmen uzun kristaller içerir. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 8-11, üst yüzde 6-12 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 11, üst yüzey için 9 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.8).57. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


57. SAYFA ICERIGI

44
4.2.10. O.bargyli Mouterde
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 40 cmye kadar çalımsı, hirtelloz. Dallar 4 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 4 çifte kadar. Yapraklar hemen hemen sapsız, kordat, ya da ovat, 4-19 4-17 mm, obtustan akuminata kadar, otsu; donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 10-25 9-15 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 5-17 3-13 mm, akuminat, kısmen mor. Vertisillastrumlar 2-6-çiçekli. Kaliks 5-8 mm; üst dudak c. 3/5 ine kadar üçgen dişli; alt dudak üst dudak uzunluğunda, üçgen dişli. Korolla pembe, 11-16 mm. Üstteki filamentler 1.5 mmye kadar, alttakiler 4 mmye kadar.
Çiçeklenme: Temmuz ayı.
Yetişme ortamı: Pinus korulukları, 1150-1350 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu (Amanos); çok nadir. Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. bargyli türünün üst epiderması oldukça büyük hücrelerden oluşur, alt yüzeyde kısmen uzun kristaller içerir. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 8-11, üst yüzde 6-12 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 11, üst yüzey için 9 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.8).

İlgili Kaynaklarsingle.php