Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

46
4.2.11. O.brevidens (Bornm.) Dinsm.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: c. 20 cmye kadar çalımsı, tüysüz, bazen c. 1.5 cmye kadar birkaç dallı. Yapraklar sapsız, kordat, genişçe ovat ya da yusyuvarlağımsı, c. 16 14 mm, akut. Spikulalar 20-35 15-18 mm. Brakteler yuvarlağımsıdan ovata kadar, c. 10 6 mm, akut ya da akuminat, kısmen mor. Vertisillastrumlar 2(?)-çiçekli. Kaliks c. 5 mm; üst dudak c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudak uzunluğunda, üçgen dişli. Korolla pembe, c. 14 mm. Üstteki filamentler 1 mmye kadar, alttakiler c. 4 mmye kadar.
Çiçeklenme: Temmuz ayı.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, 1000-1700 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Hatay (Amanos dağları), Doğu Akdeniz elementi.
Yorum: Kayıtlarda Hatay, Amanos dağlarından toplanmış olduğu ve sadece tip örneğinden bilinmekte olduğu belirtilmiş olup bölgeye gidilip aranmasına rağmen bulunamamıştır. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (108)na göre DD-Veri yetersiz kategorisinde yer alan yani doğada kayboldukları sanılan ve bilgi eksikliği nedeniyle herhangi bir tehlike kategorisine konmamış olan bitkiler kapsamına giren bu tür 100 yıldan bu yana toplanamamıştır. Bitkinin halen buralarda bulunmadığı veya benzeri bir türün varyasyonu olması ihtimali düşünülerek farklı zamanlarda gidilip daha geniş zamanda yeniden aranmalıdır. Tez makale olarak yayınlanmadan önce bu durum açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.59. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


59. SAYFA ICERIGI

46
4.2.11. O.brevidens (Bornm.) Dinsm.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: c. 20 cmye kadar çalımsı, tüysüz, bazen c. 1.5 cmye kadar birkaç dallı. Yapraklar sapsız, kordat, genişçe ovat ya da yusyuvarlağımsı, c. 16 14 mm, akut. Spikulalar 20-35 15-18 mm. Brakteler yuvarlağımsıdan ovata kadar, c. 10 6 mm, akut ya da akuminat, kısmen mor. Vertisillastrumlar 2(?)-çiçekli. Kaliks c. 5 mm; üst dudak c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudak uzunluğunda, üçgen dişli. Korolla pembe, c. 14 mm. Üstteki filamentler 1 mmye kadar, alttakiler c. 4 mmye kadar.
Çiçeklenme: Temmuz ayı.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, 1000-1700 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Hatay (Amanos dağları), Doğu Akdeniz elementi.
Yorum: Kayıtlarda Hatay, Amanos dağlarından toplanmış olduğu ve sadece tip örneğinden bilinmekte olduğu belirtilmiş olup bölgeye gidilip aranmasına rağmen bulunamamıştır. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (108)na göre DD-Veri yetersiz kategorisinde yer alan yani doğada kayboldukları sanılan ve bilgi eksikliği nedeniyle herhangi bir tehlike kategorisine konmamış olan bitkiler kapsamına giren bu tür 100 yıldan bu yana toplanamamıştır. Bitkinin halen buralarda bulunmadığı veya benzeri bir türün varyasyonu olması ihtimali düşünülerek farklı zamanlarda gidilip daha geniş zamanda yeniden aranmalıdır. Tez makale olarak yayınlanmadan önce bu durum açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.

İlgili Kaynaklarsingle.php