Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

iv
ÖZET
Çok zengin bir floristik çeşitliliğe sahip olan Türkiyede bu bitkilerin bazıları geleneksel halk ilacı ve baharat olarak özellikle bitki çayı halinde kullanılmaktadır. Bu amaçla en çok kullanılan bitkilerin başında gelen Labiatae familyası içinde yer alan ve kekik olarak kullanılan Origanum cinsinin revizyonu yapıldığından bu yana çok zaman geçmiş, yeni taksonlar ilave edilmiştir. Birbirine yakın taksonların ayırt edilmesinde güçlük yaşanmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiyede doğal olarak yetişen, Origanum cinsine ait taksonların Türkiyede yetiştiği bölgelere arazi gezileri düzenlenip örnekler çiçekli ve meyvalı olarak toplanıp fotoğrafları çekilmiştir. Toplanan 44 örnek herbaryum materyali haline getirilerek İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda saklanmaktadır. Doğadan toplanan örneklerden bir kısmı ise anatomik çalışmaların yapılabilmesi için fikse edilmiştir. Taksonlara ait yaprak yüzeylerinin ayrıntılı şekilleri stereomikroskop yardımıyla çizilmiş, ayrıca hem genel görünüş hem de detaylarının fotoğrafları dijital kamera ile çekilip bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yüzey morfolojisi Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile detaylı olarak incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Yapraklardan yüzeysel kesitler alınarak stoma yapısı incelenip mm2 başına düşen stoma sayıları, stoma indeksleri alt ve üst yüzeyler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Uygun preparatlar seçilip şekilleri trinokuler mikroskopta çizim tübü yardımıyla çizilmiş ayrıca fotoğrafları çekilip görüntüleri bilgisayara aktarılmıştır.
Origanum cinsine ait taksonların üzerinde yapılan epidermal çalışmalarla cins ve tür ayırımında kullanılacak karakterler belirlenmiş, varolan taksonomik sınıflandırmayı destekleyici ve açıklayıcı karakterler ortaya konmuştur. Verilerin değerlendirilmesiyle yeni bir cins teşhis anahtarı düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Origanum, Labiatae, kekik, morfoloji, Türkiye6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


6. SAYFA ICERIGI

iv
ÖZET
Çok zengin bir floristik çeşitliliğe sahip olan Türkiyede bu bitkilerin bazıları geleneksel halk ilacı ve baharat olarak özellikle bitki çayı halinde kullanılmaktadır. Bu amaçla en çok kullanılan bitkilerin başında gelen Labiatae familyası içinde yer alan ve kekik olarak kullanılan Origanum cinsinin revizyonu yapıldığından bu yana çok zaman geçmiş, yeni taksonlar ilave edilmiştir. Birbirine yakın taksonların ayırt edilmesinde güçlük yaşanmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiyede doğal olarak yetişen, Origanum cinsine ait taksonların Türkiyede yetiştiği bölgelere arazi gezileri düzenlenip örnekler çiçekli ve meyvalı olarak toplanıp fotoğrafları çekilmiştir. Toplanan 44 örnek herbaryum materyali haline getirilerek İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumunda saklanmaktadır. Doğadan toplanan örneklerden bir kısmı ise anatomik çalışmaların yapılabilmesi için fikse edilmiştir. Taksonlara ait yaprak yüzeylerinin ayrıntılı şekilleri stereomikroskop yardımıyla çizilmiş, ayrıca hem genel görünüş hem de detaylarının fotoğrafları dijital kamera ile çekilip bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yüzey morfolojisi Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile detaylı olarak incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Yapraklardan yüzeysel kesitler alınarak stoma yapısı incelenip mm2 başına düşen stoma sayıları, stoma indeksleri alt ve üst yüzeyler için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Uygun preparatlar seçilip şekilleri trinokuler mikroskopta çizim tübü yardımıyla çizilmiş ayrıca fotoğrafları çekilip görüntüleri bilgisayara aktarılmıştır.
Origanum cinsine ait taksonların üzerinde yapılan epidermal çalışmalarla cins ve tür ayırımında kullanılacak karakterler belirlenmiş, varolan taksonomik sınıflandırmayı destekleyici ve açıklayıcı karakterler ortaya konmuştur. Verilerin değerlendirilmesiyle yeni bir cins teşhis anahtarı düzenlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Origanum, Labiatae, kekik, morfoloji, Türkiye

İlgili Kaynaklarsingle.php