Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

47
4.2.12. O. husnucan-baseri H.Duman, Z.Aytaç & A.Duran
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: Çalımsı, gövde yükselici ya da dik, 1030 cm, dallanmamış, tüysüz, morumsu ya da koyu kahverengi. Yapraklar gövde başına 13 çifte kadar, sapsız, kordat, ovattan yusyuvarlağımsıya kadar, 3-10 2-10 mm, akuttan akuminata kadar, donuk mavimsi yeşil renkliden morumsuya kadar, damarlar belirgin, derimsi, tüysüz, sapsız salgı tüylü. Spikulalar silindirik 25 12 mmye kadar, sarkık, tüysüz; üst dudak 3 eşit loba bölünmüş, loblar üçgen, akut, c.22.5 mm; üst dudaktan biraz kısa. Korolla pembe, 13-15 mm, sakkat değil; tüp hafifçe aşağı doğru kıvrık; 1/5 ine kadar 2-dudaklı; üst dudak c. 0.5 mm; alt dudak hafifçe hemen hemen eşit, loblar c.1.5 mm. Stamenler eşit değil; üstteki 2 dahil, alttaki 2 dahil veya kısaca çıkık; filamentler c.0.5 ve 2-3 mm. Stilus c.16 mm. Nukslar ovoid, c.1.5 mm, kahverengi.
Çiçeklenme: Temmuz – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalık yerler ve Pinus nigra ormanları, 12001350 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu, Endemik, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. husnucanbaseri türünde sapsız salgı tüyü hücreleri çok muntazam ebatlarda olup çiçek görünümündedir. Alt yüzeydeki stomalar daha büyüktür. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-3 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 10-16, üst yüzde 12-24 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 40, üst yüzey için 21 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.9).60. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


60. SAYFA ICERIGI

47
4.2.12. O. husnucan-baseri H.Duman, Z.Aytaç & A.Duran
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: Çalımsı, gövde yükselici ya da dik, 1030 cm, dallanmamış, tüysüz, morumsu ya da koyu kahverengi. Yapraklar gövde başına 13 çifte kadar, sapsız, kordat, ovattan yusyuvarlağımsıya kadar, 3-10 2-10 mm, akuttan akuminata kadar, donuk mavimsi yeşil renkliden morumsuya kadar, damarlar belirgin, derimsi, tüysüz, sapsız salgı tüylü. Spikulalar silindirik 25 12 mmye kadar, sarkık, tüysüz; üst dudak 3 eşit loba bölünmüş, loblar üçgen, akut, c.22.5 mm; üst dudaktan biraz kısa. Korolla pembe, 13-15 mm, sakkat değil; tüp hafifçe aşağı doğru kıvrık; 1/5 ine kadar 2-dudaklı; üst dudak c. 0.5 mm; alt dudak hafifçe hemen hemen eşit, loblar c.1.5 mm. Stamenler eşit değil; üstteki 2 dahil, alttaki 2 dahil veya kısaca çıkık; filamentler c.0.5 ve 2-3 mm. Stilus c.16 mm. Nukslar ovoid, c.1.5 mm, kahverengi.
Çiçeklenme: Temmuz – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalık yerler ve Pinus nigra ormanları, 12001350 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu, Endemik, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. husnucanbaseri türünde sapsız salgı tüyü hücreleri çok muntazam ebatlarda olup çiçek görünümündedir. Alt yüzeydeki stomalar daha büyüktür. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-3 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 10-16, üst yüzde 12-24 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 40, üst yüzey için 21 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.9).

İlgili Kaynaklarsingle.php