Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

49
4.2.13. O.leptocladum Boiss.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 65 cmye kadar çalımsı, tüysüz. Dallar 12 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar sapsız, kordat, ya da ovat, 3-17 2-15 mm, akut ya da apikulat, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar ince, 8-45 4-8 mm. Brakteler lanseolat, 5-8 1-3 mm, akuminat, derimsi, mor. Vertisillastrumlar 2-çiçekli. Kaliks c. 5 mm; üst dudak c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudağın c. si uzunluğunda, üçgen dişli. Korolla pembe, 8-14 mm. Üstteki filamentler 1.5 mmye kadar, alttakiler 5 mmye kadar.
Çiçeklenme: Temmuz – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli yamaçlar, kireçli tepeler, 1065-1500 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu; nadir, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. leptocladum sapsız salgı tüyleri ve stomalar her iki yüzeyde de oldukça fazla miktardadır. Epiderma hücreleri çok az kıvrımlı olup yoğun kristaller içerir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-3 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 15-26, üst yüzde 1318 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 24, üst yüzey için 28 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.10).62. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


62. SAYFA ICERIGI

49
4.2.13. O.leptocladum Boiss.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 65 cmye kadar çalımsı, tüysüz. Dallar 12 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar sapsız, kordat, ya da ovat, 3-17 2-15 mm, akut ya da apikulat, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar ince, 8-45 4-8 mm. Brakteler lanseolat, 5-8 1-3 mm, akuminat, derimsi, mor. Vertisillastrumlar 2-çiçekli. Kaliks c. 5 mm; üst dudak c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudağın c. si uzunluğunda, üçgen dişli. Korolla pembe, 8-14 mm. Üstteki filamentler 1.5 mmye kadar, alttakiler 5 mmye kadar.
Çiçeklenme: Temmuz – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli yamaçlar, kireçli tepeler, 1065-1500 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu; nadir, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. leptocladum sapsız salgı tüyleri ve stomalar her iki yüzeyde de oldukça fazla miktardadır. Epiderma hücreleri çok az kıvrımlı olup yoğun kristaller içerir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-3 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 15-26, üst yüzde 1318 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 24, üst yüzey için 28 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.10).

İlgili Kaynaklarsingle.php