Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

51
Longitubus Ietsw. Seksiyonu
4.2.14. O.amanum Post
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 20 cmye kadar çalımsı, hirsuttan skabride kadar. Dallar (varsa) c. 1 cm. Yapraklar hemen hemen sapsız, kordat, nadiren ovat, 6-19 4-14 mm, akut ya da, akuminat, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 15-40 14-20 mm. Brakteler ovat ya da eliptik, nadiren lanseolat, 8-21 4-15 mm, akuminat ya da akut, canlı mor. Vertisillastrumlar 2-10-çiçekli. Kaliks 512 mm; üst dudak 1/10-4/5 ine kadar genişçeden darcaya kadar üçgen dişli; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta, darca üçgen dişli. Korolla pembe, 15-40 mm, dudaklar tübe c. 90 açılı. Filamentler c. 0.5 mm. 2n=30.
Çiçeklenme: Ağustos – Ekim ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, 1500-2300 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Güney Anadolu (Amanos), Doğu Akdeniz elementi.
Yorum: Kayıtlarda Adana ve Hatay, Amanos dağlarından toplanmış olduğu belirtilmiş olup bölgeye gidilip aranmasına rağmen bulunamamıştır. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (108)na göre LR (cd)-Az tehdit altında (Koruma önlemi gerektiren)- kategorisinde yer alan bu takson hem tür hem de habitat açısından özel bir koruma statüsü gerektirmekte ve 5 yıl içinde daha tehlikeli bir kategoriye girebilecek durumdadır. Stamen ve korolla yapısı itibariyle bu taksona benzeyen fakat diğer özellikleri uymayan bir takson bulunmuş, geniş varyasyon gösteren bir tür olduğu için de farklı zamanlarda gidilip daha geniş zamanda ve geniş çaplı olarak bölgede yeniden aranmalı, populasyon incelenmeli ancak ondan sonra kesin karara varılmalıdır. Toplanmış olan örnek üzerinde inceleme yapılmış ancak teşhisi kesinlik kazanmadığı ve yetersiz sayıda örnekle analiz yapmanın sağlıklı bir sonuca ulaştıramayacağı açık olduğu için buraya konması uygun görülmemiştir. Tez makale olarak yayınlanmadan önce bu durum telafi edilmeye çalışılacaktır.64. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


64. SAYFA ICERIGI

51
Longitubus Ietsw. Seksiyonu
4.2.14. O.amanum Post
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 20 cmye kadar çalımsı, hirsuttan skabride kadar. Dallar (varsa) c. 1 cm. Yapraklar hemen hemen sapsız, kordat, nadiren ovat, 6-19 4-14 mm, akut ya da, akuminat, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar 15-40 14-20 mm. Brakteler ovat ya da eliptik, nadiren lanseolat, 8-21 4-15 mm, akuminat ya da akut, canlı mor. Vertisillastrumlar 2-10-çiçekli. Kaliks 512 mm; üst dudak 1/10-4/5 ine kadar genişçeden darcaya kadar üçgen dişli; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta, darca üçgen dişli. Korolla pembe, 15-40 mm, dudaklar tübe c. 90 açılı. Filamentler c. 0.5 mm. 2n=30.
Çiçeklenme: Ağustos – Ekim ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, 1500-2300 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Güney Anadolu (Amanos), Doğu Akdeniz elementi.
Yorum: Kayıtlarda Adana ve Hatay, Amanos dağlarından toplanmış olduğu belirtilmiş olup bölgeye gidilip aranmasına rağmen bulunamamıştır. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (108)na göre LR (cd)-Az tehdit altında (Koruma önlemi gerektiren)- kategorisinde yer alan bu takson hem tür hem de habitat açısından özel bir koruma statüsü gerektirmekte ve 5 yıl içinde daha tehlikeli bir kategoriye girebilecek durumdadır. Stamen ve korolla yapısı itibariyle bu taksona benzeyen fakat diğer özellikleri uymayan bir takson bulunmuş, geniş varyasyon gösteren bir tür olduğu için de farklı zamanlarda gidilip daha geniş zamanda ve geniş çaplı olarak bölgede yeniden aranmalı, populasyon incelenmeli ancak ondan sonra kesin karara varılmalıdır. Toplanmış olan örnek üzerinde inceleme yapılmış ancak teşhisi kesinlik kazanmadığı ve yetersiz sayıda örnekle analiz yapmanın sağlıklı bir sonuca ulaştıramayacağı açık olduğu için buraya konması uygun görülmemiştir. Tez makale olarak yayınlanmadan önce bu durum telafi edilmeye çalışılacaktır.

İlgili Kaynaklarsingle.php