Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

52
Chilocalyx (Briq.) Ietsw. Seksiyonu
4.2.15. O.bilgeri P.H. Davis
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 30 cmye kadar çalımsı, hirsuttan tomentoza kadar. Dallar 6 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 6 mmye kadar), yuvarlağımsı ya da ovat, 6-23 5-20 mm, obtus. Spikulalar c. 3-15 4 mm. Brakteler ovat ya da eliptik, 2-4 1-3 mm, obtus ya da akut. Kaliks c. 2.5 mm; üst dudak c. 1/2 ine kadar; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta, genişçe üçgen dişli. Korolla beyaz, 3-6 mm.
Çiçeklenme: Temmuz ayı.
Yetişme ortamı: Açık Cedrus ormanı, c. 1525 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Antalya, Geyik dağı, Doğu Akdeniz elementi.
Yorum: Bitkinin fotoğrafı net çekilemediği için konmamıştır.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. bilgeri kıvrımlı epiderma hücrelerine sahip olup genelde kısa kristaller içerir. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-3 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 4-26, üst yüzde 13-16 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 41, üst yüzey için 19 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.11).65. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


65. SAYFA ICERIGI

52
Chilocalyx (Briq.) Ietsw. Seksiyonu
4.2.15. O.bilgeri P.H. Davis
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 30 cmye kadar çalımsı, hirsuttan tomentoza kadar. Dallar 6 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 6 mmye kadar), yuvarlağımsı ya da ovat, 6-23 5-20 mm, obtus. Spikulalar c. 3-15 4 mm. Brakteler ovat ya da eliptik, 2-4 1-3 mm, obtus ya da akut. Kaliks c. 2.5 mm; üst dudak c. 1/2 ine kadar; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta, genişçe üçgen dişli. Korolla beyaz, 3-6 mm.
Çiçeklenme: Temmuz ayı.
Yetişme ortamı: Açık Cedrus ormanı, c. 1525 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Antalya, Geyik dağı, Doğu Akdeniz elementi.
Yorum: Bitkinin fotoğrafı net çekilemediği için konmamıştır.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. bilgeri kıvrımlı epiderma hücrelerine sahip olup genelde kısa kristaller içerir. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-3 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 4-26, üst yüzde 13-16 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 41, üst yüzey için 19 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.11).

İlgili Kaynaklarsingle.php