Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

54
4.2.16. O.vogelii Greuter & Burdet
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 35 cmye kadar çalımsı, tomentoz. Dallar 13 cm ye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 5 mmye kadar), yuvarlağımsı, ovat ya da eliptik, 2-14 1.5-12 mm, obtus. Spikulalar c. 3-10 3 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 1.5-4 1.5-3 mm, obtus. Kaliks c. 2 mm; üst dudak loblu ya da c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli ya da hemen hemen tam; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta genişçe üçgen dişli. Korolla pembe, 2.5-5 mm.
Çiçeklenme: Temmuz – Eylül ayları arası.
Yetişme ortamı: Kayalar ve yamaçlar, c. 1500 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Güney Anadolu; nadir, Doğu Akdeniz elementi.
Yorum: Bitkinin fotoğrafı net çekilemediği için konmamıştır.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. michrantum türünde stomalar her iki yüzeyde de hemen hemen aynı sayıda olup üst yüzeydeki epiderma hücreleri alt yüzeydekilerden daha kıvrımlı ve daha küçüktür. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 15-26, üst yüzde 18-26 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 31, üst yüzey için 15 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.12).67. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


67. SAYFA ICERIGI

54
4.2.16. O.vogelii Greuter & Burdet
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 35 cmye kadar çalımsı, tomentoz. Dallar 13 cm ye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 5 mmye kadar), yuvarlağımsı, ovat ya da eliptik, 2-14 1.5-12 mm, obtus. Spikulalar c. 3-10 3 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 1.5-4 1.5-3 mm, obtus. Kaliks c. 2 mm; üst dudak loblu ya da c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli ya da hemen hemen tam; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta genişçe üçgen dişli. Korolla pembe, 2.5-5 mm.
Çiçeklenme: Temmuz – Eylül ayları arası.
Yetişme ortamı: Kayalar ve yamaçlar, c. 1500 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Güney Anadolu; nadir, Doğu Akdeniz elementi.
Yorum: Bitkinin fotoğrafı net çekilemediği için konmamıştır.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. michrantum türünde stomalar her iki yüzeyde de hemen hemen aynı sayıda olup üst yüzeydeki epiderma hücreleri alt yüzeydekilerden daha kıvrımlı ve daha küçüktür. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 15-26, üst yüzde 18-26 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 31, üst yüzey için 15 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.12).

İlgili Kaynaklarsingle.php