Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

56
4.2.17. O.minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 35 cmye kadar çalımsı, hirtellopubesent. Dallar 4 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 6 mmye kadar), ovat ya da eliptik, 3-16 1-12 mm, akut. Spikulalar c. 2-8 3 mm. Brakteler ovat ya da eliptik, 1-3 0.5-1.5 mm, obtus. Kaliks c. 2 mm; üst dudak loblu ya da c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta, genişçe üçgen dişli. Korolla beyaz, 2.5-4 mm.
Çiçeklenme: Temmuz – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kayalık kireçli yamaçlar, 1500-1800 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Güneybatı Anadolu; nadir, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. minutiflorum türünde stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-4 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 20-27, üst yüzde 1018 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 16, üst yüzey için 14 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.13).69. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


69. SAYFA ICERIGI

56
4.2.17. O.minutiflorum O. Schwarz & P.H. Davis
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 35 cmye kadar çalımsı, hirtellopubesent. Dallar 4 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 6 mmye kadar), ovat ya da eliptik, 3-16 1-12 mm, akut. Spikulalar c. 2-8 3 mm. Brakteler ovat ya da eliptik, 1-3 0.5-1.5 mm, obtus. Kaliks c. 2 mm; üst dudak loblu ya da c. 2/5 ine kadar genişçe üçgen dişli; alt dudak üst dudak kadar uzunlukta, genişçe üçgen dişli. Korolla beyaz, 2.5-4 mm.
Çiçeklenme: Temmuz – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kayalık kireçli yamaçlar, 1500-1800 m.
Yetiştiği bölge: Endemik, Güneybatı Anadolu; nadir, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. minutiflorum türünde stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-4 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 20-27, üst yüzde 1018 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 16, üst yüzey için 14 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.13).

İlgili Kaynaklarsingle.php