Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

58
Majorana (Mill.) Ietsw. Seksiyonu
4.2.18. O.majorana L.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 80 cmye kadar çalımsı, tomentelloz. Dallar 14 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 15 mmye kadar), yuvarlağımsı, ovat ya da eliptik, 3-30 2-25 mm, genellikle obtus, damarlar alt yüzde belirgin değil. Spikulalar panikula çiçek durumunda, c. 3-20 3 mm. Brakteler eliptik, obovat ya da rombik, genellikle obtus ve tam, 2-4 1-3 mm. Kaliks 2-3.5 mm. Korolla beyaz, 37 mm.
Çiçeklenme: Mayıs – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kuru yamaçlar ve kayalık yerler, bazen kısmı gölgede,4001500 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. majorana çok yoğun ve uzun örtü tüyleri içerir ve kristal yok denecek kadar azdır. Sapsız salgı tüyleri çok yoğun, örtü tüyleri çok sıktır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 2-4 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 13-23, üst yüzde 8-16 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 23, üst yüzey için 14 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.14).71. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


71. SAYFA ICERIGI

58
Majorana (Mill.) Ietsw. Seksiyonu
4.2.18. O.majorana L.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 80 cmye kadar çalımsı, tomentelloz. Dallar 14 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 15 mmye kadar), yuvarlağımsı, ovat ya da eliptik, 3-30 2-25 mm, genellikle obtus, damarlar alt yüzde belirgin değil. Spikulalar panikula çiçek durumunda, c. 3-20 3 mm. Brakteler eliptik, obovat ya da rombik, genellikle obtus ve tam, 2-4 1-3 mm. Kaliks 2-3.5 mm. Korolla beyaz, 37 mm.
Çiçeklenme: Mayıs – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Kuru yamaçlar ve kayalık yerler, bazen kısmı gölgede,4001500 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. majorana çok yoğun ve uzun örtü tüyleri içerir ve kristal yok denecek kadar azdır. Sapsız salgı tüyleri çok yoğun, örtü tüyleri çok sıktır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 2-4 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 13-23, üst yüzde 8-16 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 23, üst yüzey için 14 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.14).

İlgili Kaynaklarsingle.php