Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

60
4.2.19. O. onites L.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 65 cmye kadar çalımsı, hirsut. Dallar 13 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 6 mmye kadar), kordat, ovat ya da eliptik, 3-22 2-19 mm, akut ya da akuminat, biraz serrulat ya da tam, damarlar alt yüzde belirgin. Spikulalar korimbiform çiçek durumunda, c. 3-17 4 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 2-5 1.5-4 mm, obtustan akuminata kadar tam ya da dentikulat. Kaliks 2-3 mm. Korolla beyaz, 3-7 mm.
Çiçeklenme: Mart – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Taşlı tepeler ve kayalık yamaçlar, genellikle kireçli yerler, bazen kısmı gölgede, d.s.-1400 m.
Yetiştiği bölge: Batı ve Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. onites kısmen kıvrımlı epiderma hücrelerine sahip olup stomaları epiderma hücrelerine oranla daha büyüktür. Saplı salgı tüyleri diğerlerinden daha fazladır, kristaller uzundur. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 16-24, üst yüzde 11-15 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 26, üst yüzey için 17 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.15).73. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


73. SAYFA ICERIGI

60
4.2.19. O. onites L.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 65 cmye kadar çalımsı, hirsut. Dallar 13 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 6 mmye kadar), kordat, ovat ya da eliptik, 3-22 2-19 mm, akut ya da akuminat, biraz serrulat ya da tam, damarlar alt yüzde belirgin. Spikulalar korimbiform çiçek durumunda, c. 3-17 4 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 2-5 1.5-4 mm, obtustan akuminata kadar tam ya da dentikulat. Kaliks 2-3 mm. Korolla beyaz, 3-7 mm.
Çiçeklenme: Mart – Ağustos ayları arası.
Yetişme ortamı: Taşlı tepeler ve kayalık yamaçlar, genellikle kireçli yerler, bazen kısmı gölgede, d.s.-1400 m.
Yetiştiği bölge: Batı ve Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. onites kısmen kıvrımlı epiderma hücrelerine sahip olup stomaları epiderma hücrelerine oranla daha büyüktür. Saplı salgı tüyleri diğerlerinden daha fazladır, kristaller uzundur. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 16-24, üst yüzde 11-15 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 26, üst yüzey için 17 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.15).

İlgili Kaynaklarsingle.php