Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

62
4.2.20. O.syriacum L. subsp. bevanii (Holmes) Greuter & Burdet
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 90 cmye kadar çalımsı, hirsut-tomentoz. Dallar 10 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 8 mmye kadar), ovat 5-35 4-23 mm, akut ya da obtus, tam ya da biraz serrulat ya da krenulat, damarlar alt yüzde belirgin. Spikulalar panikula çiçek durumunda, c. 5-25 4 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 2-5 1.5-3.5 mm, akut ya da obtus, tam ya da dentikulat. Kaliks 2.5 mm. Korolla 4.5-7.5 mm.
Çiçeklenme: Mayıs – Ekim ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, genellikle kısmı gölgede, 200-2700 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. syriacum var. bevanii taksonunda çok uzun ve yoğun olan örtü tüyleri kıvrıktır, kristal içerir. Epiderma hücreleri küçük ve kıvrımlıdır. Üst epidermada stoma sayısı çok azdır, bazı örneklerde hiç rastlanılamamıştır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-4 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 19-26, üst yüzde 3-6 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 45, üst yüzey için 45 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.16).75. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


75. SAYFA ICERIGI

62
4.2.20. O.syriacum L. subsp. bevanii (Holmes) Greuter & Burdet
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 90 cmye kadar çalımsı, hirsut-tomentoz. Dallar 10 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 10 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 8 mmye kadar), ovat 5-35 4-23 mm, akut ya da obtus, tam ya da biraz serrulat ya da krenulat, damarlar alt yüzde belirgin. Spikulalar panikula çiçek durumunda, c. 5-25 4 mm. Brakteler obovat ya da eliptik, 2-5 1.5-3.5 mm, akut ya da obtus, tam ya da dentikulat. Kaliks 2.5 mm. Korolla 4.5-7.5 mm.
Çiçeklenme: Mayıs – Ekim ayları arası.
Yetişme ortamı: Kalkerli kayalar ve yamaçlar, genellikle kısmı gölgede, 200-2700 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. syriacum var. bevanii taksonunda çok uzun ve yoğun olan örtü tüyleri kıvrıktır, kristal içerir. Epiderma hücreleri küçük ve kıvrımlıdır. Üst epidermada stoma sayısı çok azdır, bazı örneklerde hiç rastlanılamamıştır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-4 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 19-26, üst yüzde 3-6 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 45, üst yüzey için 45 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.16).

İlgili Kaynaklarsingle.php