Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

65
4.2.21.1. O.vulgare L. subsp. gracile (K.Koch) Ietsw. Yetiştiği bölge: Doğu Anadolu. Yorum: Bitkinin fotoğrafı net çekilemediği için konmamıştır. Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. vulgare subsp. gracile
taksonunda stoma boyutları her iki yüzeyde de hemen hemen aynı olup alt epiderma hücreleri üst yüzeydekilerden daha büyük ve daha kıvrımlıdır. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 13-21, üst yüzde 11-15 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 25, üst yüzey için 37 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.17).
AB
CD Şekil 4.17: Origanum vulgare L. subsp. gracile (K. Koch) Ietsw. alt türünün: A) epiderma alt yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); B) epiderma üst yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); C) epiderma alt yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü; D) epiderma üst yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü.78. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


78. SAYFA ICERIGI

65
4.2.21.1. O.vulgare L. subsp. gracile (K.Koch) Ietsw. Yetiştiği bölge: Doğu Anadolu. Yorum: Bitkinin fotoğrafı net çekilemediği için konmamıştır. Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. vulgare subsp. gracile
taksonunda stoma boyutları her iki yüzeyde de hemen hemen aynı olup alt epiderma hücreleri üst yüzeydekilerden daha büyük ve daha kıvrımlıdır. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 13-21, üst yüzde 11-15 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 25, üst yüzey için 37 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.17).
AB
CD Şekil 4.17: Origanum vulgare L. subsp. gracile (K. Koch) Ietsw. alt türünün: A) epiderma alt yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); B) epiderma üst yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); C) epiderma alt yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü; D) epiderma üst yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü.

İlgili Kaynaklarsingle.php