Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

66 4.2.21.2. O.vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietsw.
Yetiştiği bölge: Trakya, Batı ve Güney Anadolu. Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. vulgare subsp. hirtum taksonu kıvrımlı ve kalın çeperli epiderma hücrelerine sahiptir. Örtü tüyleri seyrek yayılış gösterir, dişsi tipteki tüyler yoğun olarak görülür. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 23-43, üst yüzde 1-6 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 17, üst yüzey için 11 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.18).
A
BC
DE Şekil 4.18: Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) Ietsw. alttürünün: A) genel görünüşü; B) epiderma alt yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); C) epiderma üst yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); D) epiderma alt yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü; E) epiderma üst yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü.79. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


79. SAYFA ICERIGI

66 4.2.21.2. O.vulgare L. subsp. hirtum (Link) Ietsw.
Yetiştiği bölge: Trakya, Batı ve Güney Anadolu. Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. vulgare subsp. hirtum taksonu kıvrımlı ve kalın çeperli epiderma hücrelerine sahiptir. Örtü tüyleri seyrek yayılış gösterir, dişsi tipteki tüyler yoğun olarak görülür. Stoma komşu hücreleri 2, nadiren 3 adettir. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 23-43, üst yüzde 1-6 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 17, üst yüzey için 11 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.18).
A
BC
DE Şekil 4.18: Origanum vulgare L subsp. hirtum (Link) Ietsw. alttürünün: A) genel görünüşü; B) epiderma alt yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); C) epiderma üst yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); D) epiderma alt yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü; E) epiderma üst yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü.

İlgili Kaynaklarsingle.php