Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

68 4.2.21.4. O.vulgare L. subsp. vulgare
Yetiştiği bölge: Kuzey Türkiye. Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. vulgare subsp. vulgare taksonunda alt yüzeyde bulunan stoma hücreleri daha küçük ve epiderma çeper kalınlığı çok azdır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 17-27, üst yüzde 6-13 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 21, üst yüzey için 16 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.20).
A
BC
DE Şekil 4.20: Origanum vulgare L subsp. vulgare alttürünün: A) genel görünüşü; B) epiderma alt yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); C) epiderma üst yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); D) epiderma alt yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü; E) Epiderma üst yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü.81. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


81. SAYFA ICERIGI

68 4.2.21.4. O.vulgare L. subsp. vulgare
Yetiştiği bölge: Kuzey Türkiye. Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. vulgare subsp. vulgare taksonunda alt yüzeyde bulunan stoma hücreleri daha küçük ve epiderma çeper kalınlığı çok azdır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 17-27, üst yüzde 6-13 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 21, üst yüzey için 16 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.20).
A
BC
DE Şekil 4.20: Origanum vulgare L subsp. vulgare alttürünün: A) genel görünüşü; B) epiderma alt yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); C) epiderma üst yüzeyi ışık mikroskobu çizimi (225); D) epiderma alt yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü; E) Epiderma üst yüzeyi elektron mikroskobu görüntüsü.

İlgili Kaynaklarsingle.php