Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

69
Prolaticorolla Ietsw. Seksiyonu
4.2.22. O.laevigatum Boiss.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 70 cmye kadar çalımsı, tüysüz. Dallar 17 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 12 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 8 mmye kadar), ovat ya da eliptik, 3-30 1.5-17 mm, obtus ya da akut, derimsi, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar genellikle gevşek, 5-20 3-6 mm. Brakteler lanseolat, 3-6 0.5-2 mm, akut, mor. Kaliks 36 mm. Korolla mor, 8-16 mm.
Çiçeklenme: Nisan – Ekim ayları arası.
Yetişme ortamı: Otlak, makilik, yaprak döken veya karışık çalılık ve koruluk açıklığı, d.s.-2000 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. laevigatum türünde üst yüzeydeki epiderma hücreleri kıvrımlı olmayıp belirgin köşegenlere sahiptir. Stomalar alt yüze göre daha büyüktür. Üst epidermada sapsız salgı tüyü sayısı çok azdır, bazı örneklerde hiç rastlanılamamıştır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 7-26, üst yüzde 8-14 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 14, üst yüzey için 17 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.21).82. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


82. SAYFA ICERIGI

69
Prolaticorolla Ietsw. Seksiyonu
4.2.22. O.laevigatum Boiss.
Tanıtıcı dış morfolojik özellikleri: 70 cmye kadar çalımsı, tüysüz. Dallar 17 cmye kadar uzunlukta, gövde başına 12 çifte kadar. Yapraklar saplıdan hemen hemen sapsıza kadar (yaprak sapı 8 mmye kadar), ovat ya da eliptik, 3-30 1.5-17 mm, obtus ya da akut, derimsi, donuk mavimsi yeşil renkli. Spikulalar genellikle gevşek, 5-20 3-6 mm. Brakteler lanseolat, 3-6 0.5-2 mm, akut, mor. Kaliks 36 mm. Korolla mor, 8-16 mm.
Çiçeklenme: Nisan – Ekim ayları arası.
Yetişme ortamı: Otlak, makilik, yaprak döken veya karışık çalılık ve koruluk açıklığı, d.s.-2000 m.
Yetiştiği bölge: Güney Anadolu, Doğu Akdeniz elementi.
Tanıtıcı yaprak mikromorfolojik özellikleri: O. laevigatum türünde üst yüzeydeki epiderma hücreleri kıvrımlı olmayıp belirgin köşegenlere sahiptir. Stomalar alt yüze göre daha büyüktür. Üst epidermada sapsız salgı tüyü sayısı çok azdır, bazı örneklerde hiç rastlanılamamıştır. Epidermadaki Labiatae tipi salgı tüyü/mm2 1-2 civarındadır. Stoma sayısı mm2 başına alt yüzde 7-26, üst yüzde 8-14 olarak hesaplanmıştır. Stoma indeksi alt yüzey için 14, üst yüzey için 17 olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.21).

İlgili Kaynaklarsingle.php