Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

71
4.3. Origanum Cinsinin Yaprak Mikromorfolojisi Ortak Özellikleri:
Yapraklar tüm taksonlarda isolateraldir, kalın bir kutikula tabakasına sahiptir. Örtü tüyleri 1-7 hücrelidir, yoğunluğu türlere göre sık veya seyrek, çeperleri geniş veya dar olabilir, kutikula çıkıntısı var veya yok, kristal vardır. Salgı tüyleri başı tek, sapı 1-2 ya da 3 hücreli olabilir. Labiatae tipi salgı tüyü yoğun ya da az yoğun olabilir, 8-12-16 hücrelidir. Epiderma tek sıralı, alt epiderma hücrelerinin çeperleri genelde kıvrımlı, üst yüzdekiler ise genelde düz ya da hafif dalgalıdır. Epidermanın alt yüzünde daha çok stoma bulunur, stoma komşu hücreleri 2 (diasitik), nadiren 3 (anizositik) adettir. Stomalar Labiatae tipinde olup higromorf veya mezomorf yapıdadır.
4.4. Origanum Cinsinin Yaprak Mikromorfolojisi Ayırt Edici Özellikleri:
Origanum taksonlarının yaprakları üzerinde yapılan makroskobik ve mikroskobik inceleme sonucunda bir takım farklılılar belirlenmiş ve bunlar tablolar halinde özetlenmiştir. Alt epidermada Origanum taksonlarına ait ayırt edici karakterler Tablo 4.1de, üst epidermadaki ayırt edici karakterler Tablo 4.2de verilmiştir.84. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


84. SAYFA ICERIGI

71
4.3. Origanum Cinsinin Yaprak Mikromorfolojisi Ortak Özellikleri:
Yapraklar tüm taksonlarda isolateraldir, kalın bir kutikula tabakasına sahiptir. Örtü tüyleri 1-7 hücrelidir, yoğunluğu türlere göre sık veya seyrek, çeperleri geniş veya dar olabilir, kutikula çıkıntısı var veya yok, kristal vardır. Salgı tüyleri başı tek, sapı 1-2 ya da 3 hücreli olabilir. Labiatae tipi salgı tüyü yoğun ya da az yoğun olabilir, 8-12-16 hücrelidir. Epiderma tek sıralı, alt epiderma hücrelerinin çeperleri genelde kıvrımlı, üst yüzdekiler ise genelde düz ya da hafif dalgalıdır. Epidermanın alt yüzünde daha çok stoma bulunur, stoma komşu hücreleri 2 (diasitik), nadiren 3 (anizositik) adettir. Stomalar Labiatae tipinde olup higromorf veya mezomorf yapıdadır.
4.4. Origanum Cinsinin Yaprak Mikromorfolojisi Ayırt Edici Özellikleri:
Origanum taksonlarının yaprakları üzerinde yapılan makroskobik ve mikroskobik inceleme sonucunda bir takım farklılılar belirlenmiş ve bunlar tablolar halinde özetlenmiştir. Alt epidermada Origanum taksonlarına ait ayırt edici karakterler Tablo 4.1de, üst epidermadaki ayırt edici karakterler Tablo 4.2de verilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php