Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

Tablo 4.2 (Devam): Üst epidermada Origanum taksonlarına ait ayırt edici karakterler.

O.syriacum 2 subsp. bevanii

3-(6)-16

O.vulgare

2(-3) 11-(12)-15

subsp. gracile

O.vulgare

2(-3) 1-(4)-6

subsp. hirtum

O.vulgare

2(-3) 4-(6)-7

subsp. viridulum

O.vulgare

2(-3) 6-(10)-13

subsp. vulgare

O.laevigatum 2

8-(9)-14

45 37 11 10 16 7

2.415 (2.502) 2.714 (2.853) 3-4 2.593 0.064 3.001 0.112
1.838 (2.728) 2.795 (3.406) 1 3.325 0.623 3.942 0.493
1.756 (2.011) 3.900 (4.042) 1-2 2.429 0.241 4.222 0.131
2.723 (2.835) 3.543 (4.246) 1-3 2.900 0.079 4.832 0.079
1.703 (2.154) 2.967 (3.746) 1-2 2.598 0.323 4.501 0.323
2.700 (2.886) 4.353 (4.593) 3.134 0.235 4.966 0.235

16.362 0.378 16.154 0.593

kıvrımlı yoğun, çok uzun
kıvrımlı çok seyrek

19.288 0.712 16.990 0.868 13.531 0.600

kısmen seyrek, kısa, kıvrımlı düz
kıvrım az seyrek, kısa, kıvrık
kıvrım az uzun

6.983 0.698

kıvrımlı tüysüz

7790. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


90. SAYFA ICERIGI

Tablo 4.2 (Devam): Üst epidermada Origanum taksonlarına ait ayırt edici karakterler.

O.syriacum 2 subsp. bevanii

3-(6)-16

O.vulgare

2(-3) 11-(12)-15

subsp. gracile

O.vulgare

2(-3) 1-(4)-6

subsp. hirtum

O.vulgare

2(-3) 4-(6)-7

subsp. viridulum

O.vulgare

2(-3) 6-(10)-13

subsp. vulgare

O.laevigatum 2

8-(9)-14

45 37 11 10 16 7

2.415 (2.502) 2.714 (2.853) 3-4 2.593 0.064 3.001 0.112
1.838 (2.728) 2.795 (3.406) 1 3.325 0.623 3.942 0.493
1.756 (2.011) 3.900 (4.042) 1-2 2.429 0.241 4.222 0.131
2.723 (2.835) 3.543 (4.246) 1-3 2.900 0.079 4.832 0.079
1.703 (2.154) 2.967 (3.746) 1-2 2.598 0.323 4.501 0.323
2.700 (2.886) 4.353 (4.593) 3.134 0.235 4.966 0.235

16.362 0.378 16.154 0.593

kıvrımlı yoğun, çok uzun
kıvrımlı çok seyrek

19.288 0.712 16.990 0.868 13.531 0.600

kısmen seyrek, kısa, kıvrımlı düz
kıvrım az seyrek, kısa, kıvrık
kıvrım az uzun

6.983 0.698

kıvrımlı tüysüz

77

İlgili Kaynaklar
Türkiye’de doğal olarak yetişen Allium cassium boiss., Allium isauricum hub.-mor. ve Allium ertugrulii Demirelma ve Uysal. (Alliaceae) türleri üzerine anatomik, morfolojik ve palinolojik çalışmalar Anatomical, morphological, and palynological investigations on Allium cassium boiss., Allium isauricum hub.-mor. and Allium ertugrulii Demirelma and Uysal. (Alliaceae) naturally growing in
Danisman: DOÇ. DR. MUHİTTİN DİNÇ, Universite: Selçuk Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Bu çalışmada Allium sect. Molium’ma mensup ikisi endemik üç tür morfolojik, anatomik, palinolojik ve tohum mikromorfolojisi özellikleri ortaya konmuştur. Morfolojik olarak bu üç tür, çalışılan bol miktarda örneğe dayalı olarak literatürdeki deskripsiyonlarıyla ve birbirleriyle ka….
single.php