Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

82

18. Alt yüzde stoma eni en çok 3 m; Labiatae tipi salgı hücresi çapı en az 19 m;

üst yüzde stoma eni 2,3 m; boyu en az 4,3 m; epiderma hücresi çeper

kalınlığı 0,8 m; Labiatae tipi salgı hücresi çapı en az 18 m

O.saccatum

18. Alt yüzde stoma eni en az 3,8 m; Labiatae tipi salgı hücresi çapı 16 m;üst

yüzde stoma eni en az 2,7 m; boyu en çok 4 m; epiderma hücresi çeper

kalınlığı 0,3 m; Labiatae tipi salgı hücresi çapı yaklaşık 16 m

O.onites

16. Alt yüzde stoma indeksi 20den daha az

19. Alt yüzde stoma indeksi 7; stoma eni yaklaşık 2, stoma boyu en çok 3 m; üst

yüzde stoma eni 1,6 m; stoma boyu en çok 3 m

O.acutidens

19. Alt yüzde stoma indeksi 14; her iki yüzde stoma eni 2 m den fazla; stoma

boyu en az 3 m

20. Stoma eni alt yüzde en az 3 m; üst yüzde 2,7 m den fazla; stoma boyu üst

yüzde en az 3,5 m

O.hypericifolium

20. Stoma eni alt yüzde 3 m den daha az; üst yüzde en çok 2,5 m; stoma boyu

üst yüzde en çok 3,5 m

O.solymicum

Origanum taksonlarının populasyon durumları ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Kısıtlı zamanda örnek toplanması, arazide yeterince vakit geçirilememesine ve taksonların doğadaki durumlarının tespit edilememesine neden olmaktadır. İleride yapılacak başka çalışmalarda arazi gözlemleri sonucunda nadir ve nesilleri tehlike altında olma durumlarına göre IUCN tehlike kategorileri yeniden belirlenmeli ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı güncel listesinde yer almalıdır. Taksonlarla ilgili mevcut olumsuz veriler, her birinin altındaki yorum kısmında detaylı olarak belirtilmiştir.
Dış morfolojik özelliklerin yanı sıra mikromorfolojik anahtarların da kullanılmasının örneklerin eksik toplanmış olması durumunda ya da morfolojik verilerin ayırmaya yetmediği durumlarda aydınlatıcı olması bakımından yararlı olacağı açıktır. Bir yüksek lisans tezi olan bu kısa süreli çalışmada teşhis anahtarlarında mikromorfolojik verilerin kullanılabilirliği saptanmış olup bu dayanakla ileride bu çalışmanın devamı niteliğinde çalışmalar yapılmalı, aynı95. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


95. SAYFA ICERIGI

82

18. Alt yüzde stoma eni en çok 3 m; Labiatae tipi salgı hücresi çapı en az 19 m;

üst yüzde stoma eni 2,3 m; boyu en az 4,3 m; epiderma hücresi çeper

kalınlığı 0,8 m; Labiatae tipi salgı hücresi çapı en az 18 m

O.saccatum

18. Alt yüzde stoma eni en az 3,8 m; Labiatae tipi salgı hücresi çapı 16 m;üst

yüzde stoma eni en az 2,7 m; boyu en çok 4 m; epiderma hücresi çeper

kalınlığı 0,3 m; Labiatae tipi salgı hücresi çapı yaklaşık 16 m

O.onites

16. Alt yüzde stoma indeksi 20den daha az

19. Alt yüzde stoma indeksi 7; stoma eni yaklaşık 2, stoma boyu en çok 3 m; üst

yüzde stoma eni 1,6 m; stoma boyu en çok 3 m

O.acutidens

19. Alt yüzde stoma indeksi 14; her iki yüzde stoma eni 2 m den fazla; stoma

boyu en az 3 m

20. Stoma eni alt yüzde en az 3 m; üst yüzde 2,7 m den fazla; stoma boyu üst

yüzde en az 3,5 m

O.hypericifolium

20. Stoma eni alt yüzde 3 m den daha az; üst yüzde en çok 2,5 m; stoma boyu

üst yüzde en çok 3,5 m

O.solymicum

Origanum taksonlarının populasyon durumları ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Kısıtlı zamanda örnek toplanması, arazide yeterince vakit geçirilememesine ve taksonların doğadaki durumlarının tespit edilememesine neden olmaktadır. İleride yapılacak başka çalışmalarda arazi gözlemleri sonucunda nadir ve nesilleri tehlike altında olma durumlarına göre IUCN tehlike kategorileri yeniden belirlenmeli ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı güncel listesinde yer almalıdır. Taksonlarla ilgili mevcut olumsuz veriler, her birinin altındaki yorum kısmında detaylı olarak belirtilmiştir.
Dış morfolojik özelliklerin yanı sıra mikromorfolojik anahtarların da kullanılmasının örneklerin eksik toplanmış olması durumunda ya da morfolojik verilerin ayırmaya yetmediği durumlarda aydınlatıcı olması bakımından yararlı olacağı açıktır. Bir yüksek lisans tezi olan bu kısa süreli çalışmada teşhis anahtarlarında mikromorfolojik verilerin kullanılabilirliği saptanmış olup bu dayanakla ileride bu çalışmanın devamı niteliğinde çalışmalar yapılmalı, aynı

İlgili Kaynaklarsingle.php