Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

85
10. Sarı, A.O., Oğuz, B. (2002). Kekik. İzmir: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 108, Albayrak Matbaası.
11. Solakel, S. (1993). Güney Anadolu da yetişen bir kekik türünün (Origanum minutiflorum Schwarz et Davis) uçucu yağı üzerinde araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
12. Govaerts, R. (2006). World Checklist of Selected Plant Families, Database Printout. The Trustees. Kew: Royal Botanic Gardens. Erişim: Nisan 2010. http://apps.kew.org/wcsp/qsearch.do
13. The International Plant Names Index. Erişim: Nisan 2010. http://www.ipni.org/ipni/advPlantNameSearch.do;jsessionid=64E0780DD1B1A413 AA63149DE7E3E29E?navig=Show+%3A&chunk_size=300&start_row=0&find_inf ragenus=&find_geoUnit=&find_includePublicationAuthors=%24unicodeutil.stripAc cents%28%24value%29&find_addedSince=&find_family=&find_genus=Origanum &find_sortByFamily=%24unicodeutil.stripAccents%28%24value%29&find_infrafa mily=&find_rankToReturn=all&find_publicationTitle=&find_authorAbbrev=&find_ infraspecies=&find_includeBasionymAuthors=%24unicodeutil.stripAccents%28%2 4value%29&find_modifiedSince=&find_species=&output_format=normal
14. Özhatay, N., Özhatay, E. (2004). Important plant areas of Turkey with special reference to the geological substrate. O. Vasic, G. Tomovic (Eds). XI OPTIMA Meeting: 5-11.ıx.2004-Beograd: Abstracts (s.48). Beograd.
15. Özhatay, N., Koyuncu, M., Atay, S., Byfield, A. (1997). Türkiyenin doğal tıbbi bitkilerinin ticareti hakkında bir çalışma. İstanbul: Doğal Hayatı Koruma Derneği.
16. Kokkini, S., Vokou, D., Karousou, R. (1991). Morphological and chemical variation of Origanum vulgare L. in Greece. D.Phitos, W.Greuter (Eds). Proceedings of the VI Optima Meeting: 10-16 Sept. 1989-Delphi, Botanica Chronica, 10, 337-346.
17. Mete, O. (1995). Doğaya Dönüş. İstanbul: Önel Yayınevi.98. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


98. SAYFA ICERIGI

85
10. Sarı, A.O., Oğuz, B. (2002). Kekik. İzmir: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Yayın No: 108, Albayrak Matbaası.
11. Solakel, S. (1993). Güney Anadolu da yetişen bir kekik türünün (Origanum minutiflorum Schwarz et Davis) uçucu yağı üzerinde araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
12. Govaerts, R. (2006). World Checklist of Selected Plant Families, Database Printout. The Trustees. Kew: Royal Botanic Gardens. Erişim: Nisan 2010. http://apps.kew.org/wcsp/qsearch.do
13. The International Plant Names Index. Erişim: Nisan 2010. http://www.ipni.org/ipni/advPlantNameSearch.do;jsessionid=64E0780DD1B1A413 AA63149DE7E3E29E?navig=Show+%3A&chunk_size=300&start_row=0&find_inf ragenus=&find_geoUnit=&find_includePublicationAuthors=%24unicodeutil.stripAc cents%28%24value%29&find_addedSince=&find_family=&find_genus=Origanum &find_sortByFamily=%24unicodeutil.stripAccents%28%24value%29&find_infrafa mily=&find_rankToReturn=all&find_publicationTitle=&find_authorAbbrev=&find_ infraspecies=&find_includeBasionymAuthors=%24unicodeutil.stripAccents%28%2 4value%29&find_modifiedSince=&find_species=&output_format=normal
14. Özhatay, N., Özhatay, E. (2004). Important plant areas of Turkey with special reference to the geological substrate. O. Vasic, G. Tomovic (Eds). XI OPTIMA Meeting: 5-11.ıx.2004-Beograd: Abstracts (s.48). Beograd.
15. Özhatay, N., Koyuncu, M., Atay, S., Byfield, A. (1997). Türkiyenin doğal tıbbi bitkilerinin ticareti hakkında bir çalışma. İstanbul: Doğal Hayatı Koruma Derneği.
16. Kokkini, S., Vokou, D., Karousou, R. (1991). Morphological and chemical variation of Origanum vulgare L. in Greece. D.Phitos, W.Greuter (Eds). Proceedings of the VI Optima Meeting: 10-16 Sept. 1989-Delphi, Botanica Chronica, 10, 337-346.
17. Mete, O. (1995). Doğaya Dönüş. İstanbul: Önel Yayınevi.

İlgili Kaynaklarsingle.php