Türkiye’de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler

86
18. Grieve, M. (1984). A Modern Herbal. Great Britain: Penguin Boks.
19. Kintzios, S.E. (2002). Oregano. The Genera Origanum and Lippia. Great Britain: Taylor & Francis.
20. Akgül, A., Bayrak, A. (1987). Constituents of essential oils from Origanum species growing wild in Turkey. Planta Medica, 114.
21. Akyalçın, H. (1998). Türkiyenin Origanum L. taksonlarının polen morfolojisi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
22. Akyalçın, H. (2003). Pollen morphology of Origanum L. (Labiatae) taksons in Türkiye. Asian Journal of Plant Sciences, 2(1), 28-41.
23. Azcan, N., Kara, M., Asilbekova, D.T., Özek, T., Başer, K.H.C. (2000). Lipids and essential oil of Origanum onites L. Khim. Prir. Soedin, 106.
24. Balım, A.G. (1999). Doğu Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı Origanum L. türleri üzerinde anatomik, morfolojik ve sitotaksonomik araştırmalar. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
25. Başer, K.H.C. (1995). Essential oils from aromatic plants which are used as herbal tea in Turkey. K.H.C. Başer, (Ed). Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential oils: 15-19 October 1995-İstanbul, Turkey (s.2, 67-79). İstanbul: AREP Publ.
26. Başer, K.H.C. (1998). The Turkish Oregano. 3rd MEDUSA Workshop: 27-28 April 1998-Coimbra, Portugal.
27. Başer, K.H.C. (2001). Her derde deva bir bitki: Kekik. Bilim ve Teknik, Mayıs, 74-77.
28. Başer, K.H.C. (2002). Aromatic biodiversity among the flowering plant taxa of Turkey. Pure Appl Chem, 74(4), 527-545.
29. Başer, K.H.C. Tümen, G., Sezik, E. (1991). The essential oil of Origanum minutiflorum O. Schwarz and P.H. Davis. J Ess Oil Res, 3, 445-446.99. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


99. SAYFA ICERIGI

86
18. Grieve, M. (1984). A Modern Herbal. Great Britain: Penguin Boks.
19. Kintzios, S.E. (2002). Oregano. The Genera Origanum and Lippia. Great Britain: Taylor & Francis.
20. Akgül, A., Bayrak, A. (1987). Constituents of essential oils from Origanum species growing wild in Turkey. Planta Medica, 114.
21. Akyalçın, H. (1998). Türkiyenin Origanum L. taksonlarının polen morfolojisi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
22. Akyalçın, H. (2003). Pollen morphology of Origanum L. (Labiatae) taksons in Türkiye. Asian Journal of Plant Sciences, 2(1), 28-41.
23. Azcan, N., Kara, M., Asilbekova, D.T., Özek, T., Başer, K.H.C. (2000). Lipids and essential oil of Origanum onites L. Khim. Prir. Soedin, 106.
24. Balım, A.G. (1999). Doğu Akdeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı Origanum L. türleri üzerinde anatomik, morfolojik ve sitotaksonomik araştırmalar. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
25. Başer, K.H.C. (1995). Essential oils from aromatic plants which are used as herbal tea in Turkey. K.H.C. Başer, (Ed). Proceedings of the 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential oils: 15-19 October 1995-İstanbul, Turkey (s.2, 67-79). İstanbul: AREP Publ.
26. Başer, K.H.C. (1998). The Turkish Oregano. 3rd MEDUSA Workshop: 27-28 April 1998-Coimbra, Portugal.
27. Başer, K.H.C. (2001). Her derde deva bir bitki: Kekik. Bilim ve Teknik, Mayıs, 74-77.
28. Başer, K.H.C. (2002). Aromatic biodiversity among the flowering plant taxa of Turkey. Pure Appl Chem, 74(4), 527-545.
29. Başer, K.H.C. Tümen, G., Sezik, E. (1991). The essential oil of Origanum minutiflorum O. Schwarz and P.H. Davis. J Ess Oil Res, 3, 445-446.

İlgili Kaynaklarsingle.php