xi
TABLOLAR DİZİNİ Tablo 2.1. Türkiye de yetişen doğal Origanum taksonları . 4 Tablo 2.2. Türkiye de bulunan doğal Origanum hibritleri . 5 Tablo 6.1. Origanum taksonlarında gövdeye ait karakterler . 45 Tablo 6.2. Origanum taksonlarında yaprağa ait karakterler . 4611. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler - Sayfa 13
xi TABLOLAR DİZİNİ Tablo 2.1: Origanum taksonlarıyla ilgili yapılmış kimyasal çalışmalar .................. 6 Tablo 2.2: Dünyadaki doğal Origanum taksonları ve yayılış alanları ..................... 9 Tablo 2.3: Dünyadaki doğal Origanum hibritleri ve yayılışı ...................................12 Tablo 2.4: Türkiye’ de yetişen doğal Origanum taksonları .....................................18 Tabl...
Türkiye'de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler - Sayfa 84
71 4.3. Origanum Cinsinin Yaprak Mikromorfolojisi Ortak Özellikleri: Yapraklar tüm taksonlarda isolateraldir, kalın bir kutikula tabakasına sahiptir. Örtü tüyleri 1-7 hücrelidir, yoğunluğu türlere göre sık veya seyrek, çeperleri geniş veya dar olabilir, kutikula çıkıntısı var veya yok, kristal vardır. Salgı tüyleri başı tek, sapı 1-2 ya da 3 hücreli olabilir. Labiatae tipi salgı tüyü yoğun ya da...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

taksonları
türkiye
origanum
karakterler
doğal
yetişen


11. SAYFA ICERIGI

xi
TABLOLAR DİZİNİ Tablo 2.1. Türkiye de yetişen doğal Origanum taksonları . 4 Tablo 2.2. Türkiye de bulunan doğal Origanum hibritleri . 5 Tablo 6.1. Origanum taksonlarında gövdeye ait karakterler . 45 Tablo 6.2. Origanum taksonlarında yaprağa ait karakterler . 46single.php