1
1. GİRİŞ
Türkiye % 31,82sinin endemik olduğu 11.707 vasküler bitki taksonu ile çok zengin ve önemli bir bitki örtüsüne sahiptir (1). Bu bitkilerin birçoğu geleneksel halk ilacı, baharat ve bitki çayı olarak kullanılmaktadır. Bu amaçlarla en çok kullanılanların başında Labiatae familyasına ait bitkiler gelmektedir.
Labiatae familyası dünya üzerinde yaklaşık 220 cins, 4000 türle temsil edilir (1-4). Yurdumuzda ise 45 cins ve 748 takson bulunduğu kayıtlıdır, endemizm oranı % 42.65 tir (5). Son yıllarda moleküler sistematik düzeyde çalışmaların artmasıyla sayılar ve taksonomik kategoriler hızla değişmektedir.
Labiatae familyasındaki bitkiler kendilerine has bir kokuya sahiptir. Bunun nedeni taşıdıkları uçucu yağın içeriğinde bulunan ana bileşenlerdir. Bu uçucu yağ, özellikle Labiatae tipi salgı tüylerinde olmak üzere toprak üstü kısımlarında bulunan diğer tip salgı tüylerinde de salgılanır. Salgı hücrelerinin sayısı fazla olan türler yoğun etken madde miktarı içerdiği için ekonomik bakımdan önem taşır. Bu familya üyelerinden uçucu yağlarında timol ve karvakrol bulunan farklı cins ve türler kekik olarak kullanıma sahip olup 5 cins [Origanum L., Satureja L., Coridothymus Rchb.f., Thymbra L. ve Thymus L.] kekik ortak adıyla bilinir (2). Kekik taksonlarının çoğunluğu Origanum cinsine aittir, yapraklarının yuvarlak ve braktelerinin kiremitsi dizilmiş olmasıyla diğer cinslerden morfolojik olarak ayrılır. Türler arasında ayırt edici karakterler ise kaliks dudak ve diş şekli, gövde ve yapraklardaki tüy durumu, brakte ve korolla şeklidir.
Origanum türleri M.Ö. 7. yy. dan beri Anadoluda kekik olarak kullanılmaktadır. En çok baharat ve tıbbi çay olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin toprak üstü kısımlarının bağırsak rahatsızlıklarının, kalp-damar hastalıklarının tedavisinde, astım ve soğuk algınlıklarında, romatizma, mafsal, baş ve diş ağrılarında, böcek sokmalarında, kan dolaşımını uyarıcı, sinir sistemini kuvvetlendirici, kabız, hazmettirici, midevi, idrar artırıcı, antiseptik, uyarıcı, gaz söktürücü, terletici, ülsere karşı, sakinleştirici, kurt düşürücü ve balgam söktürücü; yağının ise dahilen safra arttırıcı, tansiyon düşürücü, hazmettirici ve kurt düşürücü12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler - Sayfa 14
1 1. GİRİŞ Çok zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Türkiye’de 11.484 adet takson bulunmaktadır (1). Bu bitkilerin bazıları geleneksel halk ilacı ve baharat olarak özellikle bitki çayı halinde kullanılmaktadır. Bu amaçla en çok kullanılanların başında Labiatae familyasına ait bitkiler gelmektedir. Labiatae familyası dünya üzerinde yaklaşık 220 cins, 4000 türle (2); yurdumuzda ise 46 cins ve 575 ...
Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk koşullarda muhafaza edilen hamsinin kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 42
Labiatae familyası Türkiye‟de 45 cins, 546 tür ve 730 takson ile temsil edilmekte ve endemizm oranı %42.2 dir. Türkiye florasında 23 Origanum türü ve 32 takson bulunmakta olup bunların %65.2‟si endemiktir (Başer, 1993). Baharat ve uçucu yağ sanayi için ekonomik önemi bulunan İstanbul kekiği (Origanum vulgare L. subsp. hirtum) ülkemizde çoğunlukla doğadan temin edilmektedir (Karik ve ark. 2007). ...
EDTU Herbaryumu'nda bulunan Lamiaceae (ballıbabagiller) familyası'nın revizyonu - Sayfa 23
13 Lallemantia Fisch. & Mey, Lavandula L., Melissa L., Melittis L., Mentha L., Micromeria Bentham, Nepeta L., Ocimum L., Origanum L., Prunella L., Rosmarinus L., Salvia L., Satureja L., Thymbra L., Thymus L. ve Ziziphora L.‟dır. Tohumlarda genelde besi dokusu bulunmaz. Embriyo genelde düz veya nadiren kampilotrop tohum taslağına karşılık olarak, eğri bir embriyo bulunur. 1.4.1. DİAGNOSTİK KARAKT...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

türle
bitki
origanum
cins
türleri
türler


12. SAYFA ICERIGI

1
1. GİRİŞ
Türkiye % 31,82sinin endemik olduğu 11.707 vasküler bitki taksonu ile çok zengin ve önemli bir bitki örtüsüne sahiptir (1). Bu bitkilerin birçoğu geleneksel halk ilacı, baharat ve bitki çayı olarak kullanılmaktadır. Bu amaçlarla en çok kullanılanların başında Labiatae familyasına ait bitkiler gelmektedir.
Labiatae familyası dünya üzerinde yaklaşık 220 cins, 4000 türle temsil edilir (1-4). Yurdumuzda ise 45 cins ve 748 takson bulunduğu kayıtlıdır, endemizm oranı % 42.65 tir (5). Son yıllarda moleküler sistematik düzeyde çalışmaların artmasıyla sayılar ve taksonomik kategoriler hızla değişmektedir.
Labiatae familyasındaki bitkiler kendilerine has bir kokuya sahiptir. Bunun nedeni taşıdıkları uçucu yağın içeriğinde bulunan ana bileşenlerdir. Bu uçucu yağ, özellikle Labiatae tipi salgı tüylerinde olmak üzere toprak üstü kısımlarında bulunan diğer tip salgı tüylerinde de salgılanır. Salgı hücrelerinin sayısı fazla olan türler yoğun etken madde miktarı içerdiği için ekonomik bakımdan önem taşır. Bu familya üyelerinden uçucu yağlarında timol ve karvakrol bulunan farklı cins ve türler kekik olarak kullanıma sahip olup 5 cins [Origanum L., Satureja L., Coridothymus Rchb.f., Thymbra L. ve Thymus L.] kekik ortak adıyla bilinir (2). Kekik taksonlarının çoğunluğu Origanum cinsine aittir, yapraklarının yuvarlak ve braktelerinin kiremitsi dizilmiş olmasıyla diğer cinslerden morfolojik olarak ayrılır. Türler arasında ayırt edici karakterler ise kaliks dudak ve diş şekli, gövde ve yapraklardaki tüy durumu, brakte ve korolla şeklidir.
Origanum türleri M.Ö. 7. yy. dan beri Anadoluda kekik olarak kullanılmaktadır. En çok baharat ve tıbbi çay olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin toprak üstü kısımlarının bağırsak rahatsızlıklarının, kalp-damar hastalıklarının tedavisinde, astım ve soğuk algınlıklarında, romatizma, mafsal, baş ve diş ağrılarında, böcek sokmalarında, kan dolaşımını uyarıcı, sinir sistemini kuvvetlendirici, kabız, hazmettirici, midevi, idrar artırıcı, antiseptik, uyarıcı, gaz söktürücü, terletici, ülsere karşı, sakinleştirici, kurt düşürücü ve balgam söktürücü; yağının ise dahilen safra arttırıcı, tansiyon düşürücü, hazmettirici ve kurt düşürücüsingle.php