Türkiye’deki finansal piyasalar ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın finansal piyasalar üzerindeki etkinliğiT.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI GENEL İŞLETME BİLİM DALI
TÜRKİYEDEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan
Tülay GÜLERYÜZ
Danışman
YRD. DOÇ. DR. Hafize MEDER ÇAKIR
DENİZLİ, 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI GENEL İŞLETME BİLİM DALI
TÜRKİYEDEKİ FİNANSAL PİYASALAR VE
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASININ FİNANSAL PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan
Tülay GÜLERYÜZ
Danışman
YRD. DOÇ. DR. Hafize MEDER ÇAKIR
DENİZLİ, 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php