Türkiye’deki proje yönetim firmalarının CMAA standardı sözleşme uygulaması açısından değerlendirilmesi
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TÜRKİYEDEKİ PROJE YÖNETİM FİRMALARININ CMAA STANDARDI SÖZLEŞME UYGULAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mimar Seda CÖMERTPAY
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Güven ŞENER (YTÜ)
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 16
xiv Tablo 72. Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Alanındaki Tezlerin Sektörel Dağılımı....... 67 Tablo 73. Yönetim Ve Organizasyon Alanındaki Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ................................................................................................................. 69 Tablo 74. Yönetim Ve Organizasyon Alanındaki Tezlerin Anahtar Kelimelerinin Dağılımı ..........................
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 15
xiii Tablo 59. Sayısal Yöntemler Alanındaki Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı ......... 57 Tablo 60. Sayısal Yöntemler Alanındaki Tezlerin Sektörel Dağılımı............................ 58 Tablo 61. Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Alanındaki Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ................................................................................................................. 59 Ta...
Akademik yöneticilerin entelektüel düzeylerinin ölçülmesi - Sayfa 451
değişen sayılarda master ve doktora tezi yönetmiş olduğunu ortaya koymuştur. Kalan % 8’lik akademik yönetici grubu ise hiçbir tez yönetiminde bulunmadığını belirtmiştir. Genel bir inceleme yapıldığında ise araştırmaya katılan akademik yöneticilerin yarsından fazlasının (% 56) 1 ile 10 arasında değişen miktarlarda master ve doktora tezi yönetimi gerçekleştirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmaya k...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yönetim
yönetimi
tezi
enstitüsü
anabilim
yıldız


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TÜRKİYEDEKİ PROJE YÖNETİM FİRMALARININ CMAA STANDARDI SÖZLEŞME UYGULAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mimar Seda CÖMERTPAY
FBE Mimarlık Anabilim Dalı Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Güven ŞENER (YTÜ)
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php