Türkiye’deki sinirotu (Plantago L.) taksonlarının çiçek durumu ve tohumları üzerinde mikromorfolojik çalışmalar


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDEKİ SİNİROTU (Plantago L.) TAKSONLARININ ÇİÇEK DURUMU VE TOHUMLARI
ÜZERİNDE MİKROMORFOLOJİK ÇALIŞMALAR Almıla ÇİFTÇİ
Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Programı Danışman
Yrd. Doç. Dr. OsmanEROL II. Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK Mayıs, 2012 İSTANBUL1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Niyazi Sayın'n ney tavrında perde pozisyonları - Sayfa 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NİYAZİ SAYIN’IN NEY TAVRINDA PERDE POZİSYONLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali TAN (415041004) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 5 MAYIS 2008 Tezin Savunulduğu Tarih: 9 HAZİRAN 2008 Tez Danışmanı: Eş Danışman: Diğer Jüri Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Recep USLU Yrd. Doç. Dr. Nuri UYGUN (M.Ü) Doç. Dr. Nilgün DOĞRUSÖZ Doç. Dr. Ahmet Hakkı TU...
Göçmen kimliği açısından Boşnak müzikleri: Trakya ve İstanbul örneği - Sayfa 3
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÖÇMEN KİMLİĞİ AÇISINDAN BOŞNAK MÜZİKLERİ: TRAKYA VE İSTANBUL ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ F. Belma KURTİŞOĞLU 414022012 Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 30.05.2008 Tezin Savunulduğu Tarih : 10.07.2008 Tez Danışmanı : Tez Eş Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Ş.Şehvar BEŞİROĞLU Yrd. Doç. Dr. Çağlayan KOVANLIKAYA (M.S.G.S.Ü.) Prof. ...
Kastamonu masalları(araştırma-inceleme-metin) The folk tales - Sayfa 46
33 126. Ayşe ÇELİK, Masalların Eğitim Açısından Dil ve Kültür Edinimine Katkısı Üzerine Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi, 2009, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Feridun ALPER. 127. Ela SAYAR, Samsun İli ve İlçelerinde Anlatılan Masalların Çocuk Eğitimi Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, 2009, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Seyit EMİROĞLU. 128. Sabri DOĞAN, Kırgız Masalları (Metin-İnceleme), Gazi Üniv...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
danışman
tezi
enstitüsü
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
TÜRKİYEDEKİ SİNİROTU (Plantago L.) TAKSONLARININ ÇİÇEK DURUMU VE TOHUMLARI
ÜZERİNDE MİKROMORFOLOJİK ÇALIŞMALAR Almıla ÇİFTÇİ
Biyoloji Anabilim Dalı Botanik Programı Danışman
Yrd. Doç. Dr. OsmanEROL II. Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Emre YAPRAK Mayıs, 2012 İSTANBUL

İlgili Kaynaklarsingle.php