Türkiye’nin dış politikasında ‘Kıbrıs sorunu’: Kriz yönetimi stratejisi açısından bir inceleme
T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
YENİLEVENT/İSTANBUL
TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINDA “KIBRIS SORUNU”: KRİZ YÖNETİMİ STRATEJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Mücahit BEKTAŞ
Tez Danışmanı Doç. Dr. Fuat AKSU
İSTANBUL – 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ahmet Mithat Efendi'nin romanları ve romancılığı - Sayfa 579
Çakan, Eyüp (2008), “Ahmet Mithat Efendi’nin Hikâyelerinde Eğitim Değerleri ve Türkçe”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi. Çamcı, Canan (2006), “Dedective Novels of Ahmet Mithat” , Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Çamkara, Ayşe (2008), “Bilgiye Açılan Kapılar: Ahmet Mithat Efendi ve İsmail Gaspıralı'nın Eserlerinde Avrupalı Kadınlar”,...
190 numaralı Mühimme Defteri'nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi(s. - Sayfa 21
11 Bekir Gökbunar. (1996). 105 Numaralı Mühimme Defteri (ÖzetTranskripsiyon). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. Mustafa Kılıç. (1996). 107 Numaralı Mühimme Defteri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. Kazım Kürşat Yücel. (1996). 18 Numaralı Mühimme Defteri (Tahlil-Metin). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üni...
Avrupa Birliği ve Türk seyahat endüstrisinin istihdam açısından karşılaştırılması - Sayfa 236
Bıçakçı, Güniz Duruel, Mehmet Erarslan, Gokhan Erdut, Zeki Genç, B. Ruhat Güngör, Arif İstanbullu, Füsun Kutluata, Münir Tan, Burcu Taşpınar, Neşe S. TEZLER : Avrupa Topluluğu’nda İşsizlik ve İstihdam Politikaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1991. : Avrupa Birliğinde ve Türkiye’de Uzun Dönemli İşsizlik ve İstihdam Polit...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
tezi
yüksek
lisans
bilim
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
YENİLEVENT/İSTANBUL
TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASINDA “KIBRIS SORUNU”: KRİZ YÖNETİMİ STRATEJİSİ AÇISINDAN BİR İNCELEME
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Mücahit BEKTAŞ
Tez Danışmanı Doç. Dr. Fuat AKSU
İSTANBUL – 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php