12
9.7 oranında bir ürün kaybına yol açmaları nedeniyle bölgemiz için en önemli hasat sonrası hastalıklar arasına girmişlerdir (Toker ve Biçici, 1996). P. digitatumun oluşturduğu belirti, meyve kabuğunun herhangi bir yerinde 6-12 mm çapında yumuşama şeklinde başlar. Bu dönem iğne ucu çürüklüğü olarak adlandırılır. Sıcaklığın uygun olduğu koşullarda lekeler 24-36 saat içerisinde 50 mm ye kadar ulaşır. Bu döneme ise kabarcık çürüklüğü dönemi denir. Sonra bu yumuşaklık genişler ve lekenin ortasından başlayarak fungusun beyaz renkli misel tabakası oluşur. Misel tabakasının oluşumunu izleyen 1-2 gün içinde misel kitlesi üzerinde yine merkezden başlayarak yeşil renkli spor kitlesi görülür. Yeşil küf çürüklüğünde fungus gelişiminin sporlanmış kısmı zeytini yeşil bir renge sahiptir. Beyaz miselyum geniş bir alan ile çevrilir ve etrafında da ince sulu bir alan ortaya çıkar. Sonuçta meyve yeşil bir küf topu şeklini alır (Şekil 1C). P. digitatum, meyve solunumunu arttıran etilen gazı üretmektedir. Bu gaz, kabuk renklenmesini ve olgunluğu hızlandırmakta ve sonuçta sağlıklı meyve düğmesinin canlılığını azaltmaktadır. Bu nedenle yeşil küf ile infektelenmiş meyveler ile sağlıklı meyveler aynı depoda tutulduklarında sağlıklı meyveler etilenin etkisiyle hastalanmaya müsait olarak depolama süreleri kısalmaktadır (Çınar, 1987).
B. cinerea ise, birçok meyve ve sebze türlerini kapsayan çok geniş konukçu dizisine sahiptir. Turunçgillerde uygun ortamlarda zararlara neden olabilmektedir. Diğer turunçgil çeşitlerine göre limonlarda ve mandarinlerde genellikle daha fazla bulunur. Enfekteli meyve kabuğu önce kahverengileşir ve sonradan siyah olarak renk değiştirir. Siyah bölgeler üzerinde fungusun kurşuni renkli misel yığınları teşekkül eder (Şekil1D).
A. niger, zayıflık paraziti olan bir etmendir. Siyah çürüklüğe en çok portakallarda rastlanır. Hastalık meyve kabuğunda haşlanmış gibi, küçük, yuvarlak ve yumuşak bir bölge olarak başlar. Kısa zamanda leke çökük bir durum alır, genişler ve rengi koyulaşır. Lekenin bulunduğu bölgeye elle dokunulduğunda yumuşaktır. Enfeksiyondan sonra çürüklük başlayınca çürüyen bölgenin rengi kirli sarı ve solgundur. Bir müddet sonra çürüklüğün ilerlemesiyle birlikte bu bölge misel ve siyah sporlarla örtüldüğünden siyah bir renk alır (Şekil 1E). Meyve kesildiği zaman ise hiçbir belirti görülmez (Şekil1F).12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Turunçgillerde yeşil küf çürüklüğü etmenine (Penicillium digitatum (Pers.) Sacc) karşı yeni fungisitlerin ve mum kombinasyonlarının etkililikleri üzerine araştırmalar - Sayfa 26
7 en aza indirmek, uygun sıcaklıkta tutma ve hasat sonrası fungisit uygulamalarıdır (Eckert and Eaks, 1989). P. digitatum özellikle yaralardan ve depolarda meyveler yaşlandığında lentisellerden girer, hızla gelişir ve önemli kayıplara yol açar. Yeşil küf (P. digitatum)‟ un belirtileri ilk önce yumuşak, sulu ve hafifçe rengi değişmiş 6-12 mm çaplı lekeler halinde görülür. Bu lekeler 24oC sıcaklık...
Turunçgillerde hasat sonrası fungal hastalıkların bahçe ve paketleme evi evrelerinde önlenmesi - Sayfa 13
1. GİRİŞ İbrahim KARAMUSTAFAOĞLU bozulmaları nedeniyle ileri ülkelerde % 5-25 düzeyinde bir kayıp söz konusu iken, bu gelişmekte olan ülkeler için % 50 düzeyindedir (Kader, 1992). Hasat sonrası bozulmalar nedeniyle oluşan ürün kaybı bazı durumlarda, hasat ile birlikte paketleme, depolama ve taşıma masraflarının da çok olması nedeniyle, ürünün bahçedeki toplam değerinin birçok katına ulaşabil...
Satsuma mandarininde yeşil küf çürüklüğü etmenine (Penicillium digitatum (Pers.) Sacc) karşı ozon uygulamalarının etkilerinin araştırılması - Sayfa 19
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 3 Turunçgillerde hasat sonrası depolama ve pazar dönemi boyunca ciddi kayıplar görülmektedir. Bu kayıplara öncelikle yeşil küf etmeni Penicillium digitatum (Pers.) Sacc) ve daha sonra mavi küf etmeni Penicillium italicum (Wehmer) yol açmaktadır (Eckert and Eaks, 1989). Yeşil küf çürüklüğü meyvelerin kalitesini azaltan ve depolama ömrünü sınırlayan en önemli faktördür ve ...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

neden
yeşil
meyve
digitatum
meyveler
hastalık


12. SAYFA ICERIGI

12
9.7 oranında bir ürün kaybına yol açmaları nedeniyle bölgemiz için en önemli hasat sonrası hastalıklar arasına girmişlerdir (Toker ve Biçici, 1996). P. digitatumun oluşturduğu belirti, meyve kabuğunun herhangi bir yerinde 6-12 mm çapında yumuşama şeklinde başlar. Bu dönem iğne ucu çürüklüğü olarak adlandırılır. Sıcaklığın uygun olduğu koşullarda lekeler 24-36 saat içerisinde 50 mm ye kadar ulaşır. Bu döneme ise kabarcık çürüklüğü dönemi denir. Sonra bu yumuşaklık genişler ve lekenin ortasından başlayarak fungusun beyaz renkli misel tabakası oluşur. Misel tabakasının oluşumunu izleyen 1-2 gün içinde misel kitlesi üzerinde yine merkezden başlayarak yeşil renkli spor kitlesi görülür. Yeşil küf çürüklüğünde fungus gelişiminin sporlanmış kısmı zeytini yeşil bir renge sahiptir. Beyaz miselyum geniş bir alan ile çevrilir ve etrafında da ince sulu bir alan ortaya çıkar. Sonuçta meyve yeşil bir küf topu şeklini alır (Şekil 1C). P. digitatum, meyve solunumunu arttıran etilen gazı üretmektedir. Bu gaz, kabuk renklenmesini ve olgunluğu hızlandırmakta ve sonuçta sağlıklı meyve düğmesinin canlılığını azaltmaktadır. Bu nedenle yeşil küf ile infektelenmiş meyveler ile sağlıklı meyveler aynı depoda tutulduklarında sağlıklı meyveler etilenin etkisiyle hastalanmaya müsait olarak depolama süreleri kısalmaktadır (Çınar, 1987).
B. cinerea ise, birçok meyve ve sebze türlerini kapsayan çok geniş konukçu dizisine sahiptir. Turunçgillerde uygun ortamlarda zararlara neden olabilmektedir. Diğer turunçgil çeşitlerine göre limonlarda ve mandarinlerde genellikle daha fazla bulunur. Enfekteli meyve kabuğu önce kahverengileşir ve sonradan siyah olarak renk değiştirir. Siyah bölgeler üzerinde fungusun kurşuni renkli misel yığınları teşekkül eder (Şekil1D).
A. niger, zayıflık paraziti olan bir etmendir. Siyah çürüklüğe en çok portakallarda rastlanır. Hastalık meyve kabuğunda haşlanmış gibi, küçük, yuvarlak ve yumuşak bir bölge olarak başlar. Kısa zamanda leke çökük bir durum alır, genişler ve rengi koyulaşır. Lekenin bulunduğu bölgeye elle dokunulduğunda yumuşaktır. Enfeksiyondan sonra çürüklük başlayınca çürüyen bölgenin rengi kirli sarı ve solgundur. Bir müddet sonra çürüklüğün ilerlemesiyle birlikte bu bölge misel ve siyah sporlarla örtüldüğünden siyah bir renk alır (Şekil 1E). Meyve kesildiği zaman ise hiçbir belirti görülmez (Şekil1F).

İlgili Kaynaklarsingle.php