13
AB
CD
EF
Şekil 1.1. Çalışmalarda kullanılan patojenlerin depo koşullarında oluşturduğu hastalık belirtileri. (A), (B), Alternaria alternata; (C), Penicillium digitatum; (D), Botrytis cinerea; (E), (F), Aspergillus niger tarafından oluşturulan hastalık belirtileri.13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çoklu ses kayıtları içeren bir parkinson konuşma veri kümesinin toplanması ve analizi - Sayfa 118
102 EK 2. Hoehn -Yahr Ölçeği 0: Parkinson hastalığı bulgusu yok. 1: Tek tarafta Parkinson hastalığı belirtileri var. 2: İki taraflı Parkinson hastalığı belirtileri var ve yürüme güçlüğü yok. 3: İki taraflı Parkinson hastalığı belirtileri var ve çok az yürüme güçlüğü var. 4: İki taraflı Parkinson hastalığı belirtileri var ve orta derecede yürüme güçlüğü var. 5: İki taraflı Parkinson hastalığı beli...
Hemodiyaliz hastalarında hastalık algısı ve umutsuzluk düzeyleri - Sayfa 112
21. Hastalığımın olumsuz etkileri tedavim ile ortadan kalkabilir 22. Tedavim hastalığımı kontrol edebilir 23. Benim durumuma hiçbir şey yardım edemez 24. Hastalığımın belirtileri beni şaşırtıyor 25. Hastalığım bana anlamsız geliyor 26. Hastalığımı anlamıyorum 27. Hastalığıma hiçbir anlam veremiyorum 28. Hastalığımı gayet net anlayabiliyorum 29. Hastalığımın belirtileri güden güne farklılık gösteri...
Batı Anadolu bölgesi domates üretim alanlarında görülen stolbur hastalığının yaygınlığının belirlenmesi, tanılanması ve taşınma yolları üzerinde çalışmalar. - Sayfa 75
58 4. ARAŞTIRMA BULGULARI 4.1. Domates Stolbur Hastalığının Belirtileri İle İlgili Bulgular Ülkemizde domates stolbur hastalığının belirtilerini ortaya koyan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmamızda öncelikle domates stolbur hastalığının belirtilerini saptamaya çalıştık. Domates stolbur hastalığının en dikkati çeken belirtilerinden bir tanesinin gelişme geriliği olduğu gözlenmişt...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

belirtileri
hastalık
tarafından
çalışmalarda
niger
aspergillus


13. SAYFA ICERIGI

13
AB
CD
EF
Şekil 1.1. Çalışmalarda kullanılan patojenlerin depo koşullarında oluşturduğu hastalık belirtileri. (A), (B), Alternaria alternata; (C), Penicillium digitatum; (D), Botrytis cinerea; (E), (F), Aspergillus niger tarafından oluşturulan hastalık belirtileri.

İlgili Kaynaklarsingle.php