16
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Tompson ve Canon (1986), farklı türlere dahil olan 40 bitki uçucu yağının Rhizopus sp., Mucor sp. ve Aspergillus sp.nin misel gelişimi üzerine antifungal etkinliğini araştırmışlardır. Sarmısak yağının 100 ppmde misel gelişimi engellemiş olup en etkili yağ olarak bulunmuştur.
Antalya çevresinde yetişen ve antimikrobiyal özellikleri olduğu bilinen bazı bitkilerin toprak kökenli bazı funguslar üzerindeki antimikrobiyal etkinlikleri araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda kekik türlerinin fungusların misel gelişimi üzerine en fazla fungitoksik etkiye sahip olduğu ortaya çıkartılmıştır (Çakır ve Yeğen 1988)
Sardunyada yetişen Thymus capitatus (kekik) uçucu yağı, 400 ppm konsantrasyonda A. alternataya karşı fungisidal ve Penicillium italicuma karşı fungistatik etki göstermiştir. Kullanılan uçucu yağın fungitoksik özelliğinin GC-MS cihazı ile belirlenen uçucu yağın ana bileşenlerden biri olan carvacrolden kaynaklandığı bildirilmiştir (Arras ve Grella, 1992).
Fungal hastalık etmenlerinden Zygorrhynchus sp., A. niger ve P. italicumun spor çimlenmesi, misel gelişimi ve sporlasyonuna karşı test edilen yağlar içinde bir kekik türü olan Origanum compactum uçucu yağı en etkili olmuştur. Aseksüel üreme dönemlerine oranla misel gelişimi dönemi en duyarlı dönem olarak bulunmuştur (Tantoui ve ark., 1993).
Origanum syriacum L. (Suriye kekiği)nin GC kullanılarak uçucu yağının içeriği carvacrol ve thymol olarak tanımlanmıştır. Sezon ortasında toplanan bitkilerden çıkarılan Origanum yağının, Penicillium türleri, A. niger ve F. oxysporuma karşı antifungal etkisi değerlendirilmiştir. Kullanılan uçucu yağ, denemeye alınan 3 fungusa karşı güçlü engelleyici etki göstermiştir. Test edilen funguslarda yağın en düşük engelleyen konsantrasyonu (MIC) 0.1 l/ml olarak belirlenmiştir (Daouk ve ark., 1995).
Müller-Ribeau ve ark., (1995), Türkiyenin güneyinde yetişen yabani bitkilerden T. spicata, S. thymbra, S. fruticosa, L. nobilis, I. viscosa, Mentha pulegium, P. anisum, Eucalyptus camaldulensis ve Origanum minitiflorumun kimyasal yapılarını GC-MS ile incelemişler ve bileşiklerinin 1,8-cineole, pulegone ve anethole kadar -terpinene, pcymene, tyhmol ve cavracrol olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca biyolojik denemelerde uçucu yağların içerisindeki fenolik fraksiyonların farklı konsantrasyonları yardımıyla16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hıyar kök ve kökboğazı çürüklüğü etmeni Fusarium oxysporum F. sp. radicis-cucumerinum' a karşı bitki uçucu yağlarının antifungal etkileri - Sayfa 20
10 Kordalı ve ark. (2008), Origanum acutidens' in üst kısımlarından su distilasyonu yöntemiyle elde ettikleri uçucu yağın kimyasal bileşimini GC-MS ile analiz etmişlerdir. Yağda carvacrol, p-cymene, linalool acetate, borneol ve b-caryophyllene temel bileşenler olarak belirlenmiştir. Antifungal testlerde O. acutidens yağının, carvacrol ve thymol' ün 17 patojen fungusun gelişimini tamamen engelledi...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağlar
karşı
etki
fungal
uçucu
bitki


16. SAYFA ICERIGI

16
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Tompson ve Canon (1986), farklı türlere dahil olan 40 bitki uçucu yağının Rhizopus sp., Mucor sp. ve Aspergillus sp.nin misel gelişimi üzerine antifungal etkinliğini araştırmışlardır. Sarmısak yağının 100 ppmde misel gelişimi engellemiş olup en etkili yağ olarak bulunmuştur.
Antalya çevresinde yetişen ve antimikrobiyal özellikleri olduğu bilinen bazı bitkilerin toprak kökenli bazı funguslar üzerindeki antimikrobiyal etkinlikleri araştırılmıştır. Bu çalışma sonucunda kekik türlerinin fungusların misel gelişimi üzerine en fazla fungitoksik etkiye sahip olduğu ortaya çıkartılmıştır (Çakır ve Yeğen 1988)
Sardunyada yetişen Thymus capitatus (kekik) uçucu yağı, 400 ppm konsantrasyonda A. alternataya karşı fungisidal ve Penicillium italicuma karşı fungistatik etki göstermiştir. Kullanılan uçucu yağın fungitoksik özelliğinin GC-MS cihazı ile belirlenen uçucu yağın ana bileşenlerden biri olan carvacrolden kaynaklandığı bildirilmiştir (Arras ve Grella, 1992).
Fungal hastalık etmenlerinden Zygorrhynchus sp., A. niger ve P. italicumun spor çimlenmesi, misel gelişimi ve sporlasyonuna karşı test edilen yağlar içinde bir kekik türü olan Origanum compactum uçucu yağı en etkili olmuştur. Aseksüel üreme dönemlerine oranla misel gelişimi dönemi en duyarlı dönem olarak bulunmuştur (Tantoui ve ark., 1993).
Origanum syriacum L. (Suriye kekiği)nin GC kullanılarak uçucu yağının içeriği carvacrol ve thymol olarak tanımlanmıştır. Sezon ortasında toplanan bitkilerden çıkarılan Origanum yağının, Penicillium türleri, A. niger ve F. oxysporuma karşı antifungal etkisi değerlendirilmiştir. Kullanılan uçucu yağ, denemeye alınan 3 fungusa karşı güçlü engelleyici etki göstermiştir. Test edilen funguslarda yağın en düşük engelleyen konsantrasyonu (MIC) 0.1 l/ml olarak belirlenmiştir (Daouk ve ark., 1995).
Müller-Ribeau ve ark., (1995), Türkiyenin güneyinde yetişen yabani bitkilerden T. spicata, S. thymbra, S. fruticosa, L. nobilis, I. viscosa, Mentha pulegium, P. anisum, Eucalyptus camaldulensis ve Origanum minitiflorumun kimyasal yapılarını GC-MS ile incelemişler ve bileşiklerinin 1,8-cineole, pulegone ve anethole kadar -terpinene, pcymene, tyhmol ve cavracrol olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca biyolojik denemelerde uçucu yağların içerisindeki fenolik fraksiyonların farklı konsantrasyonları yardımıyla

İlgili Kaynaklarsingle.php