18
kontrol uygulaması ile karşılaştırılmış ve B. cinereanın neden olduğu dane çürüklüğünü ve nekrotik yaprak lekelerini kontrol ettiği belirlenmiştir.
Salvia pomifera subsp. calycina, Salvia fruticosa, S. thymbra ve O. onites gibi Yunanistan da yabani olarak yetişen bitkilerin uçucu yağları ve bileşenleri olan carvacrol, camphor ve 1,8- cineole un antifungal etkileri arasında gıda, bitki, hayvan ve insan patojeni olan 13 fungus türüne karşı denenmiştir. En az etkinliği olan adaçayı yağı iken, en yüksek ve en geniş etkinliği carvacrol içeren yağları olan O.onites ve T.spicata olmuştur. Denenen bileşenler arasında en yüksek antifungal etkiyi carvacrol ve en düşük etkiyi 1,8-cineole göstermiştir (Sokovic ve ark., 2002).
Thymus glandulosus ve Origanum compactum gibi iki kekik türünün B. cinereaya karşı antifungal aktivitesinin araştırıldığı çalışmada tyhmol ve cavracrol içeren 100 ppm konsantrasyondaki yağlarının misel gelişimini %100 engellemiştir (Bouchra ve ark., 2003).
Daferera ve ark., (2003) bazı kekik türleri (T. capitatus, Origanum vulgare, O. dictamnus, O. majorana) ile birlikte lavanta, biberiye, adaçayı ve yarpuz uçucu yağlarının B. cinerea, Fusarium solani var. coeruleum ve Clavibacter michiganensis subsp. michiganesis üzerindeki antimikrobiyal etkilerinin araştırdıkları çalışmada, kekik türlerinin uçucu yağlarının düşük konsantrasyonlarının (85-300g/ml) patojenlerin gelişimini tamamen engellediğini bildirmişlerdir.
Shahi ve ark., (2003) Cymbopogon flexuosus (Limonotu) dan elde edilen uçucu yağın oldukça güçlü antifungal etkinlik gösterdiği belirlemişlerdir. Uçucu yağın fungisidal etkinliği test edilen türlere göre değişiklik göstermiş olup, belirlenen etkin konsantrasyonların Alternaria alternata için 0.2 l, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. parasiticus, Cladosporium cladosporioides, Colletotrichum capsici, C. falcatum, Curvularia lunata, Fusarium cerealis, F. culmorum, F. oxysporum, F. udum, Gloeosporium fructigenum, Penicillium expansum, P. italicum, P. implicatum, P. digitatum, P. minio-luteum, P. variable için 0.4 l ve B. cinerea, Helminthosporium oryzae, H. maydis, Phoma violacea, Rhizopus nigricans için 0.5l olduğu belirlenmiştir.
Chrysanthemum viscidehirtum (krizantem) yağının 150 ppmlik konsantrasyonda Phytophthora citrophthora ve B. cinereanın gelişimini tamamen engellediği görülmüştür (Chebli ve ark., 2004).18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin fasulyede sorun olan fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerine karşı antimikrobiyal etkinliklerinin in vitro koşullarda araştırılması - Sayfa 19
9 GC-MS yardımıyla tanımlayarak içlerinde 1,8-cineole, pulegone ve anethole, γterpinene, p-cymene, tyhmol ve cavracrol olduğunu bildirmişlerdir. Biyolojik denemelerde uçucu yağların içerisindeki fenolik fraksiyonların farklı konsantrasyonlarının bitki hastalıklarına neden olan toprak kökenli funguslardan Fusarium moniliforme, Rhizoctonia solani, S. sclerotiorum ve Phytophthora capsici’ye karşı fu...
Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 21
11 aktivitesinin farklılık gösterdiği fakat fungusların misel gelişimi üzerindeki aktivitesinin çok yüksek olduğu belirtilmiştir. Centaurea p allescens, Cichorium intybus, Eryngium creticum, Salvia fructicosa ve Melia azedarach en az iki fungusun spor çimlenmesini %95'in üzerindeki oranlarda engellerken, Inula viscosa ve Mentha longifolia test edilen 5 fungusun spor çimlenmesini %88'den daha yüks...
Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin fasulyede sorun olan fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerine karşı antimikrobiyal etkinliklerinin in vitro koşullarda araştırılması - Sayfa 20
10 arasında bitki, hayvan ve insan patojeni olan 13 fungus türüne karşı denemişlerdir. Yağların incelenen bütün funguslara değişik seviyelerde engellemeler gösterdiğini belirlemişlerdir. En az etkinliği olanın adaçayı yağı, en yüksek ve en geniş etkinliği olanların ise carvacrol içeren O.onites ve T.spicata uçucu yağları olduğunu bulmuşlardır. Denenen bileşenler arasında en yüksek antifungal etki...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antifungal
karşı
yağları
uçucu
yağın
bitki


18. SAYFA ICERIGI

18
kontrol uygulaması ile karşılaştırılmış ve B. cinereanın neden olduğu dane çürüklüğünü ve nekrotik yaprak lekelerini kontrol ettiği belirlenmiştir.
Salvia pomifera subsp. calycina, Salvia fruticosa, S. thymbra ve O. onites gibi Yunanistan da yabani olarak yetişen bitkilerin uçucu yağları ve bileşenleri olan carvacrol, camphor ve 1,8- cineole un antifungal etkileri arasında gıda, bitki, hayvan ve insan patojeni olan 13 fungus türüne karşı denenmiştir. En az etkinliği olan adaçayı yağı iken, en yüksek ve en geniş etkinliği carvacrol içeren yağları olan O.onites ve T.spicata olmuştur. Denenen bileşenler arasında en yüksek antifungal etkiyi carvacrol ve en düşük etkiyi 1,8-cineole göstermiştir (Sokovic ve ark., 2002).
Thymus glandulosus ve Origanum compactum gibi iki kekik türünün B. cinereaya karşı antifungal aktivitesinin araştırıldığı çalışmada tyhmol ve cavracrol içeren 100 ppm konsantrasyondaki yağlarının misel gelişimini %100 engellemiştir (Bouchra ve ark., 2003).
Daferera ve ark., (2003) bazı kekik türleri (T. capitatus, Origanum vulgare, O. dictamnus, O. majorana) ile birlikte lavanta, biberiye, adaçayı ve yarpuz uçucu yağlarının B. cinerea, Fusarium solani var. coeruleum ve Clavibacter michiganensis subsp. michiganesis üzerindeki antimikrobiyal etkilerinin araştırdıkları çalışmada, kekik türlerinin uçucu yağlarının düşük konsantrasyonlarının (85-300g/ml) patojenlerin gelişimini tamamen engellediğini bildirmişlerdir.
Shahi ve ark., (2003) Cymbopogon flexuosus (Limonotu) dan elde edilen uçucu yağın oldukça güçlü antifungal etkinlik gösterdiği belirlemişlerdir. Uçucu yağın fungisidal etkinliği test edilen türlere göre değişiklik göstermiş olup, belirlenen etkin konsantrasyonların Alternaria alternata için 0.2 l, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. parasiticus, Cladosporium cladosporioides, Colletotrichum capsici, C. falcatum, Curvularia lunata, Fusarium cerealis, F. culmorum, F. oxysporum, F. udum, Gloeosporium fructigenum, Penicillium expansum, P. italicum, P. implicatum, P. digitatum, P. minio-luteum, P. variable için 0.4 l ve B. cinerea, Helminthosporium oryzae, H. maydis, Phoma violacea, Rhizopus nigricans için 0.5l olduğu belirlenmiştir.
Chrysanthemum viscidehirtum (krizantem) yağının 150 ppmlik konsantrasyonda Phytophthora citrophthora ve B. cinereanın gelişimini tamamen engellediği görülmüştür (Chebli ve ark., 2004).

İlgili Kaynaklarsingle.php