2 T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
TURUNÇGİLLERDE HASAT SONRASI PATOJENLERE KARŞI BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİ
FATİH KÖSE
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ANTAKYA/HATAY TEMMUZ -20072. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Fiğ (Vicia sativa L.)+arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarında türler arası ve türiçi rekabetin saptanması - Sayfa 26
3. MATERYAL VE METOD Seher YILMAZ varsayımından hareketle deneme yüzeyi 263 cm2, çapı 18.3 cm, derinliği 18 cm olan saksılarda 8 bitki olacak şekilde ekim yapılmıştır. Deneme aşağıdaki kombinasyonlar şeklinde uygulanmıştır. 1) Saf Fiğ (1 bitki) 2) Saf Fiğ (2 bitki) 3) Saf Fiğ (3 bitki) 4) Saf Fiğ (4 bitki) 5) Saf Fiğ (5 bitki) 6) Saf Fiğ (6 bitki) 7) Saf Fiğ (7 bitki) 8) Saf Fiğ (8 bitki) ...
Ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren Matthiola longipetala subsp bicornis'in morfolojik özelliklerinin ve yağ kalitesinin incelenmesi - Sayfa 42
SONUÇLAR VE ÖNERİLER MEHMET GÜLSEVEN 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER Bu çalışmada Türkiye’de doğal olarak yetişen Matthiola cinsine ait Matthiola longipetala subsp bicornis türünün morfolojik özellikleri, yağ verimi ve kalitesi incelenmiştir. Deneme Gaziantep ili İslahiye ilçesinden toplanan Matthiola longipetala subsp bicornis bitkileri ve bu bitkilere ait tohumların K.S.Ü Avşar kampüsünde oluştur...
Adana koşullarında yetiştirilen bazı mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde geleneksel ve çift sıralı ekim şekilleri ile farklı ekim sıklıklarının yeşil ot, tane verimi ve verim öğelerine etkileri - Sayfa 95
84 Bitki sıklıklarının bitki boyuna etkisi önemli olmuştur. 2005 yılında, 8335 bitki/da sıklığına kadar bitki boyu artmış ve 235 cm ile en yüksek değer elde edilmiş, en kısa boy 5000 bitki/da sıklığında saptanmıştır. Araştırmanın 2006 yılında ikinci sıklık olan 6665 bitki/da sıklığı 232.6 cm ile en yüksek bitki boyu değeri verirken, en kısa bitki boyunu ise 216.2 cm ile 13325 bitki/da sıklığı olu...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bitki
yüksek
uçucu
mustafa
tezi
lisans


2. SAYFA ICERIGI

2 T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
TURUNÇGİLLERDE HASAT SONRASI PATOJENLERE KARŞI BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİ
FATİH KÖSE
YÜKSEK LİSANS TEZİ
ANTAKYA/HATAY TEMMUZ -2007

İlgili Kaynaklarsingle.php