20
Turunçgil kabuğundan çıkarılan uçucu yağın bazı patojenlere karşı değme ve buhar etkinlikleri araştırılmış ve yağın buhar etkinliği daha yüksek bulunmuştur. A. nigere yağın etki şeklini belirlemek için yapılan taramalı elektron mikroskobu çalışmasında patojene yağ uygulamalarında konidioforlarının yok olması, hif çapının azalması, hif duvarının zayıflaması ve tahrip olması gözlemlenmiştir (Sharma ve Tripathi, 2006).
Rezene (Foeniculum vulgare) uçucu yağının GC ve GC-MS analizinde toplam miktarın % 94.6 sını 35 bileşenin oluşturduğu görülmüştür. Ana unsur % 70.1 ile transanathole olmuştur. Ters çevrilmiş petri metodunda uçucu yağın A. niger, A. flavus, F. graminearum ve F. moniliforme ye karşı 6 ml/L konsantrasyonda tam gelişimi engellediği görüldü. Yağın Aspergillus niger için 4 ml/L konsantrasyonda bile etkin olduğu bulunmuştur (Singh ve ark., 2006).
Viuda-Martos ve ark., (2007) karanfil (Syzygium aromaticum), kekik (Thymus vulgaris) ve mercanköşk (Origanum vulgare) uçucu yağlarının A. niger ve A. flavusa antifungal etkilerini belirlemek için yaptıkları çalışmalarda kullanılan üç uçucu yağın da her iki patojene karşı antifungal etkileri olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar A. flavus un, A. nigere göre kekik uçucu yağına daha hassas olduğu, karanfil uçucu yağının, A. flavusa göre A. nigere karşı daha güçlü bir engelleyici olduğunu belirlemiştir.
Tarçın, çam ağacı, çay ağacı ve nane yağlarının ve bunların karışımlarının, yaygın sekiz hasat sonu fungal patojenin gelişiminde buhar fazının etkisi in vitro koşullarda araştırılmıştır. B. cinerea, F. solani, Colletotrichum sp., Geotrichum candidum, R. oryzae, A. niger ve C. cladosporiodes un gelişimini kontrol eden çay ağacı ve nane yağlarının, tarçın ve çam ağacı yağlarından daha etkili olduğu fakat P. digitatuma karşı etkinliğinin ise daha düşük olduğu bulunmuştur. Antifungal aktiviteye sahip olan nane ve çay ağacı yağlarının A.nigerin spor çimlenmesini engellediği, R. oryzae, A. niger ve P. digitatumun sporlasyonunu azalttığı bildirilmiştir. Bu çalışma nane ve çağ ağacı yağlarının buhar etkisinin hasat sonu patojenlerinin kontrolünde alternatif olmasını sağlayabileceğini göstermiştir (Szczerbanik ve ark., 2007).20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fungal
çalışma
uçucu
kekik
etki
yağlarının


20. SAYFA ICERIGI

20
Turunçgil kabuğundan çıkarılan uçucu yağın bazı patojenlere karşı değme ve buhar etkinlikleri araştırılmış ve yağın buhar etkinliği daha yüksek bulunmuştur. A. nigere yağın etki şeklini belirlemek için yapılan taramalı elektron mikroskobu çalışmasında patojene yağ uygulamalarında konidioforlarının yok olması, hif çapının azalması, hif duvarının zayıflaması ve tahrip olması gözlemlenmiştir (Sharma ve Tripathi, 2006).
Rezene (Foeniculum vulgare) uçucu yağının GC ve GC-MS analizinde toplam miktarın % 94.6 sını 35 bileşenin oluşturduğu görülmüştür. Ana unsur % 70.1 ile transanathole olmuştur. Ters çevrilmiş petri metodunda uçucu yağın A. niger, A. flavus, F. graminearum ve F. moniliforme ye karşı 6 ml/L konsantrasyonda tam gelişimi engellediği görüldü. Yağın Aspergillus niger için 4 ml/L konsantrasyonda bile etkin olduğu bulunmuştur (Singh ve ark., 2006).
Viuda-Martos ve ark., (2007) karanfil (Syzygium aromaticum), kekik (Thymus vulgaris) ve mercanköşk (Origanum vulgare) uçucu yağlarının A. niger ve A. flavusa antifungal etkilerini belirlemek için yaptıkları çalışmalarda kullanılan üç uçucu yağın da her iki patojene karşı antifungal etkileri olduğunu bildirmişlerdir. Araştırıcılar A. flavus un, A. nigere göre kekik uçucu yağına daha hassas olduğu, karanfil uçucu yağının, A. flavusa göre A. nigere karşı daha güçlü bir engelleyici olduğunu belirlemiştir.
Tarçın, çam ağacı, çay ağacı ve nane yağlarının ve bunların karışımlarının, yaygın sekiz hasat sonu fungal patojenin gelişiminde buhar fazının etkisi in vitro koşullarda araştırılmıştır. B. cinerea, F. solani, Colletotrichum sp., Geotrichum candidum, R. oryzae, A. niger ve C. cladosporiodes un gelişimini kontrol eden çay ağacı ve nane yağlarının, tarçın ve çam ağacı yağlarından daha etkili olduğu fakat P. digitatuma karşı etkinliğinin ise daha düşük olduğu bulunmuştur. Antifungal aktiviteye sahip olan nane ve çay ağacı yağlarının A.nigerin spor çimlenmesini engellediği, R. oryzae, A. niger ve P. digitatumun sporlasyonunu azalttığı bildirilmiştir. Bu çalışma nane ve çağ ağacı yağlarının buhar etkisinin hasat sonu patojenlerinin kontrolünde alternatif olmasını sağlayabileceğini göstermiştir (Szczerbanik ve ark., 2007).

İlgili Kaynaklarsingle.php