21

3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1. Materyal

3.1.1. Fungus Materyali

Çalışmada kullanılan Alternaria alternata, Aspergillus niger, Botrytis cinerea ve Penicillium digitatum Hatay ili paketleme evlerinden izole edilmiştir.

3.1.2. Bitki Materyali

Hatay ili çevresinde doğal olarak yetişen ve çalışmada kullanılan bitkilerin bilimsel ve yöresel isimleri, dahil olduğu familya, toplandığı yer ve tarihleri verilen Çizelge 3.1.de verilmiştir. Origanum onites, Laurus nobilis, Thymbra spicata, Lavandula stoechas ve Origanum syriacum bitkilerinin yaprakları toplanmıştır. Foeniculum vulgare tohum halinde aktardan temin edilmiştir (Şekil 3.1.).
Çizelge 3.1. Denemede uçucu yağları kullanılan bitkilerin bilimsel, yöresel ve familya adı, toplandığı yer ve tarihleri

Yöresel Adı

Bilimsel Adı

Ak kekik Defne Karabaş kekik Karabaş lavanta
Rezene
Suriye kekiği, Halil İbrahim Zahteri

Origanum onites L. Laurus nobilis L.
Thymbra spicata L.
Lavandula stoechas subsp. stoechas L.
Foeniculum vulgare Mill.
Origanum syriacum var. bevanni Hom.

Familya

Toplandığı Yer

Lamiaceae Lauraceae Lamiaceae Lamiaceae

Yayladağ/Hatay Harbiye/Hatay
Arsuz / Hatay Serinyol/Hatay

Umbelliferae Aktar Lamiaceae Samandağ/Hatay

Toplandığı Tarih
Nisan Nisan Nisan Nisan

Nisan21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hıyar kök ve kökboğazı çürüklüğü etmeni Fusarium oxysporum F. sp. radicis-cucumerinum' a karşı bitki uçucu yağlarının antifungal etkileri - Sayfa 23
13 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal 3.1.1. Fungus Materyali Denemede kullanılmış olan Forc' un Tr-CucFo37 izolatı bölümümüzde yürütülmüş olan Tübitak 107O031 nolu proje kapsamında elde edilmiştir. Bu izolat - 20 oC' de saklanan kültür koleksiyonundan sağlanmıştır. 3.1.2. Bitki Materyali Hatay ili çevresinde doğal olarak yetişen ve çalışmada kullanılan bitkilerin bilimsel ve yöre...
Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 23
3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. MATERYAL Hatay ili ve çevresinde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından bazı hastalıkların tedavisinde kullanıldığı bilinen ve çalışmada kullanılan bitkilere ait bazı özellikler ve bilgiler Çizelge 3.1.' de verilmiştir. Çizelge 3.1. Denemede uçucu yağları kullanılan bitkilerin bilimsel adı, yöresel adı, toplandığı yer ve toplanma tarihleri Bilimsel ...
Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin domates bakteriyel hastalık etmenleri üzerine olan antibakteriyel potansiyellerinin in vitro koşullarda araştırılması - Sayfa 29
3. MATERYAL VE YÖNTEM 29 3.1. MATERYAL 3.1.1. Bitki Materyali Hatay ili Samandağ ilçesine bağlı köylerde doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan bitkilerden Origanum syriacum L. var. bevanni, Lavandula stoechas L. var. stoechas ve Foeniculum vulgare Mill. (Şekil 3.1) bulundukları doğal ortamlardan değişik zamanlarda yapılan çıkışlarda top...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

origanum
bitki
kekiği
karabaş
stoechas
bitkilerin


21. SAYFA ICERIGI

21

3. MATERYAL VE YÖNTEM

3.1. Materyal

3.1.1. Fungus Materyali

Çalışmada kullanılan Alternaria alternata, Aspergillus niger, Botrytis cinerea ve Penicillium digitatum Hatay ili paketleme evlerinden izole edilmiştir.

3.1.2. Bitki Materyali

Hatay ili çevresinde doğal olarak yetişen ve çalışmada kullanılan bitkilerin bilimsel ve yöresel isimleri, dahil olduğu familya, toplandığı yer ve tarihleri verilen Çizelge 3.1.de verilmiştir. Origanum onites, Laurus nobilis, Thymbra spicata, Lavandula stoechas ve Origanum syriacum bitkilerinin yaprakları toplanmıştır. Foeniculum vulgare tohum halinde aktardan temin edilmiştir (Şekil 3.1.).
Çizelge 3.1. Denemede uçucu yağları kullanılan bitkilerin bilimsel, yöresel ve familya adı, toplandığı yer ve tarihleri

Yöresel Adı

Bilimsel Adı

Ak kekik Defne Karabaş kekik Karabaş lavanta
Rezene
Suriye kekiği, Halil İbrahim Zahteri

Origanum onites L. Laurus nobilis L.
Thymbra spicata L.
Lavandula stoechas subsp. stoechas L.
Foeniculum vulgare Mill.
Origanum syriacum var. bevanni Hom.

Familya

Toplandığı Yer

Lamiaceae Lauraceae Lamiaceae Lamiaceae

Yayladağ/Hatay Harbiye/Hatay
Arsuz / Hatay Serinyol/Hatay

Umbelliferae Aktar Lamiaceae Samandağ/Hatay

Toplandığı Tarih
Nisan Nisan Nisan Nisan

Nisan

İlgili Kaynaklarsingle.php