23
3.2. Yöntem
3.2.1. Hastalık Etmeni Fungusların İzolasyonu ve Muhafazası
Hastalıklı meyvelerden izolasyon yapmak amacıyla örneklerin hastalıklı ve sağlıklı kısımlarını içerecek şekilde alınan bitki parçacıkları %1 lik NaOCl solüsyonunda 2 dakika yüzeyden steril edildikten sonra, 3 kez steril saf su içerisinde durulanıp, steril filtre kağıtları arasında kurutulmuştur. Bu parçacıklar daha sonra streptomycin sülfat (100 mg/L) ilave edilmiş PDA besi ortamını içeren petrilere aktarılmıştır. Bu petriler 23 2C sıcaklıkta 4-8 gün inkübe edildikten sonra gelişen koloniler PDA ortamında saflaştırılmıştır. Kültürler -20C ye ayarlanmış derin dondurucuda saklanmıştır.
3.2.2. Bitki Uçucu Yağlarının Elde Edilmesi
Hava sirkülasyonunda kurutulan bitkilerin uçucu yağları Clevenger tipi aletin yardımı ile 3 saatlik buhar distilasyonu ile elde edilmiş ve 0.22 m porluk membran filtrelerden geçirilerek sterilize edilmiştir (Çakır, 1992). Elde edilen uçucu yağlar denemelerde kullanılıncaya kadar +4C de içerisinde anhydrous sodium sulphate bulunan koyu renkli vida kapaklı cam şişelerde korunmuştur.
3.2.3. Fungal Gelişim Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Etkileri
3.2.3.1. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların misel gelişimine değme etkisini araştırmak için; uçucu yağların 0 – 3920 g/ml konsantrasyonlarına %0,1 oranında Tween 20 ilave edilerek, önceden hazırlanmış PDA ortamına (45 oC) katılaşmadan önce karıştırılmış ve 9 cm çapındaki petri kaplarına dökülmüştür. Ortam katılaştıktan sonra 5-12 günlük fungus kültürlerinden 1 cm çapındaki mantar delici ile alınan disklerin misel gelişimi görülen23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 26
16 süpematant solüsyon daha sonra 0.22 µm por çaplı membran filtrelerden geçirilerek steril edilmiştir. Hazırlanan ekstraktlar vida kapaklı cam tüplere konularak denemelerde kullanılmak amacıyla buzdolabında +4 °C'de muhafaza edilmiştir (TÜRKÜSAY ve ONOGUR, 1998). 3.2.3. Bitki Uçucu Yağların Fungal Gelişim Üzerine Etkinlikleri 3.2.3.1. Bitki Uçucu Yağların Fungusun Misel Gelişimi Üzerine Değme ...
Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 27
17 3.2.3.2 Bitki Uçucu Yağlarının Fungusun Misel Gelişimi Üzerine Buhar Etkilerinin Belirlenmesi Uçucu yağların buhar etkisini araştırmak için, 9 cm çapındaki steril petri kaplarına (100 ml hava hacimli) PDA ortamı dökülerek petri kabının merkezine l Omm çapındaki mantar delici ile alınan 7 günlük fungus kültürünün diskleri, diskin misel gelişimi görülen yüzeyi PDA ile temas edecek şekilde yerle...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
yağlar
ortam
yağları
petri
sonra


23. SAYFA ICERIGI

23
3.2. Yöntem
3.2.1. Hastalık Etmeni Fungusların İzolasyonu ve Muhafazası
Hastalıklı meyvelerden izolasyon yapmak amacıyla örneklerin hastalıklı ve sağlıklı kısımlarını içerecek şekilde alınan bitki parçacıkları %1 lik NaOCl solüsyonunda 2 dakika yüzeyden steril edildikten sonra, 3 kez steril saf su içerisinde durulanıp, steril filtre kağıtları arasında kurutulmuştur. Bu parçacıklar daha sonra streptomycin sülfat (100 mg/L) ilave edilmiş PDA besi ortamını içeren petrilere aktarılmıştır. Bu petriler 23 2C sıcaklıkta 4-8 gün inkübe edildikten sonra gelişen koloniler PDA ortamında saflaştırılmıştır. Kültürler -20C ye ayarlanmış derin dondurucuda saklanmıştır.
3.2.2. Bitki Uçucu Yağlarının Elde Edilmesi
Hava sirkülasyonunda kurutulan bitkilerin uçucu yağları Clevenger tipi aletin yardımı ile 3 saatlik buhar distilasyonu ile elde edilmiş ve 0.22 m porluk membran filtrelerden geçirilerek sterilize edilmiştir (Çakır, 1992). Elde edilen uçucu yağlar denemelerde kullanılıncaya kadar +4C de içerisinde anhydrous sodium sulphate bulunan koyu renkli vida kapaklı cam şişelerde korunmuştur.
3.2.3. Fungal Gelişim Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Etkileri
3.2.3.1. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların misel gelişimine değme etkisini araştırmak için; uçucu yağların 0 – 3920 g/ml konsantrasyonlarına %0,1 oranında Tween 20 ilave edilerek, önceden hazırlanmış PDA ortamına (45 oC) katılaşmadan önce karıştırılmış ve 9 cm çapındaki petri kaplarına dökülmüştür. Ortam katılaştıktan sonra 5-12 günlük fungus kültürlerinden 1 cm çapındaki mantar delici ile alınan disklerin misel gelişimi görülen

İlgili Kaynaklarsingle.php