24
yüzeyi besi ortamına temas edecek şekilde petri kabının merkezine yerleştirilmiştir. Petri kabının etrafı parafilm ile kapatılarak 25 oCde inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petrilerinde ortama yağ eklemesi yapılmamıştır. Değerlendirmeler kontrol petrilerinde fungusun petrileri tamamen kaplaması beklenmeden ortam yüzeyindeki fungus kolonilerinin çapları ölçülerek yapılmıştır.
3.2.3.2 Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların misel gelişiminde buhar etkisini araştırmak için, 9 cm çapındaki steril petri kaplarına PDA ortamı dökülerek petri kabının merkezine 1 cm çapındaki mantar delici ile alınan 5-12 günlük fungus kültürlerinin diskleri, diskin misel gelişimi görülen yüzeyi PDA ile temas edecek şekilde yerleştirilmiştir. Uçucu yağların 0-640 g/ml konsantrasyonları petri kabının kapağının merkezine yapıştırılan steril filtre kağıdına damlatılarak ve daha sonra petri kabının etrafı parafilm ile kapanıp ters çevrilerek (kapak altta kalacak şekilde) 25o Cde inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petri kapaklarına steril saf su damlatılarak aynı işlemlere tabi tutulmuştur. Değerlendirmeler kontrol petrilerinde fungusun petrileri tamamen kaplaması beklenmeden koloni çaplarının ölçülmesiyle yapılmıştır.
3.2.3.3. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Fungisidal ve Fungistatik Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların misel gelişimde değme ve buhar etkisinin fungisidal veya fungistatik olduğunu belirlemek amacıyla değme ve buhar etki denemesi sonunda misel gelişimi göstermeyen en düşük konsantrasyondaki fungus diskleri uçucu yağ uygulaması yapılmamış yeni PDA ortamlarına alınarak 5-12 gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Her iki etki için bu süre sonunda misel gelişiminin görülmediği konsantrasyonlarda uçucu yağ etkisinin fungisidal olduğu, misel gelişiminin görüldüğü konsantrasyonlarda ise etkinin fungistatik olduğuna karar verilmiştir.24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 27
17 3.2.3.2 Bitki Uçucu Yağlarının Fungusun Misel Gelişimi Üzerine Buhar Etkilerinin Belirlenmesi Uçucu yağların buhar etkisini araştırmak için, 9 cm çapındaki steril petri kaplarına (100 ml hava hacimli) PDA ortamı dökülerek petri kabının merkezine l Omm çapındaki mantar delici ile alınan 7 günlük fungus kültürünün diskleri, diskin misel gelişimi görülen yüzeyi PDA ile temas edecek şekilde yerle...
Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 26
16 süpematant solüsyon daha sonra 0.22 µm por çaplı membran filtrelerden geçirilerek steril edilmiştir. Hazırlanan ekstraktlar vida kapaklı cam tüplere konularak denemelerde kullanılmak amacıyla buzdolabında +4 °C'de muhafaza edilmiştir (TÜRKÜSAY ve ONOGUR, 1998). 3.2.3. Bitki Uçucu Yağların Fungal Gelişim Üzerine Etkinlikleri 3.2.3.1. Bitki Uçucu Yağların Fungusun Misel Gelişimi Üzerine Değme ...
Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin fasulyede sorun olan fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerine karşı antimikrobiyal etkinliklerinin in vitro koşullarda araştırılması - Sayfa 36
26 çapındaki petri kaplarına dökülmüştür. Daha sonra katılaşan PDA ortamına fungus kültürlerinden 10 mm çapındaki mantar delici ile alınan diskler miselli yüzeyi besi ortamına değecek şekilde petri kabının merkezine yerleştirilmiştir. Petri kabının boşlukları parafilm ile kapatılarak 25 °C’de 5 gün boyunca inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petrilerinde ortama sadece Tween 20 (%0.1) ve etanol (5 ...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

misel
etki
gelişimi
üzerine
bitki
uçucu


24. SAYFA ICERIGI

24
yüzeyi besi ortamına temas edecek şekilde petri kabının merkezine yerleştirilmiştir. Petri kabının etrafı parafilm ile kapatılarak 25 oCde inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petrilerinde ortama yağ eklemesi yapılmamıştır. Değerlendirmeler kontrol petrilerinde fungusun petrileri tamamen kaplaması beklenmeden ortam yüzeyindeki fungus kolonilerinin çapları ölçülerek yapılmıştır.
3.2.3.2 Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların misel gelişiminde buhar etkisini araştırmak için, 9 cm çapındaki steril petri kaplarına PDA ortamı dökülerek petri kabının merkezine 1 cm çapındaki mantar delici ile alınan 5-12 günlük fungus kültürlerinin diskleri, diskin misel gelişimi görülen yüzeyi PDA ile temas edecek şekilde yerleştirilmiştir. Uçucu yağların 0-640 g/ml konsantrasyonları petri kabının kapağının merkezine yapıştırılan steril filtre kağıdına damlatılarak ve daha sonra petri kabının etrafı parafilm ile kapanıp ters çevrilerek (kapak altta kalacak şekilde) 25o Cde inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petri kapaklarına steril saf su damlatılarak aynı işlemlere tabi tutulmuştur. Değerlendirmeler kontrol petrilerinde fungusun petrileri tamamen kaplaması beklenmeden koloni çaplarının ölçülmesiyle yapılmıştır.
3.2.3.3. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Fungisidal ve Fungistatik Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların misel gelişimde değme ve buhar etkisinin fungisidal veya fungistatik olduğunu belirlemek amacıyla değme ve buhar etki denemesi sonunda misel gelişimi göstermeyen en düşük konsantrasyondaki fungus diskleri uçucu yağ uygulaması yapılmamış yeni PDA ortamlarına alınarak 5-12 gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Her iki etki için bu süre sonunda misel gelişiminin görülmediği konsantrasyonlarda uçucu yağ etkisinin fungisidal olduğu, misel gelişiminin görüldüğü konsantrasyonlarda ise etkinin fungistatik olduğuna karar verilmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php