25
3.2.3.4. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların A. alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatum un spor çimlenmesi ve çim borusu gelişimi üzerine değme etkilerinin belirlenmesi için Bölüm 3.2.3.1de belirtildiği şekilde uçucu yağların farklı konsantrasyonları önceden hazırlanmış PDA ortamına (45 oC) karıştırılarak 9 cm çapındaki steril petri kaplarına dökülmüştür. Ortam katılaştıktan sonra PDA da geliştirilen A. nigerin 4 günlük, B. cinereanın 5 günlük, P. digitatumun 7 günlük ve A. alternatanın 12 günlük kültürlerine içinde % 0.5 (v/v) tween bulunan 5 ml steril saf su eklenerek steril bir cam çubuk yardımıyla kültürün yüzeyi kazınmıştır. Buradan elde edilen süspansiyon 3 katlı steril tülbentten geçirilerek içerisindeki misel parçacıklar uzaklaştırılmıştır. Bu şekilde hazırlanan spor süspansiyonu uçucu yağ içeren PDA ortamına yayılarak, 25 oCde inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petrilerine uçucu yağ uygulaması yapılmamıştır. Değerlendirmeler P. digitatum için 12 saat, B. cinerea ve A. alternata için 16 saat ve A. niger için 18 saat sonra yapılmıştır.
3.2.3.5. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların A. alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatum un spor çimlenmesi ve çim borusu gelişimleri üzerine buhar etkilerinin belirlenmesi için 9 cm çapındaki steril petri kaplarına PDA ortamı dökülmüştür. Ortam katılaştıktan sonra Bölüm 3.2.3.4de belirtildiği şekilde hazırlanan spor süspansiyonu PDA içeren petri kaplarına yayılmıştır. Uçucu yağların farklı konsantrasyonları petri kapağının merkezine yapıştırılan steril filtre kağıdına damlatılıp, petri kabının boşlukları parafilm ile kapanıp ters çevrilerek (kapak altta kalacak şekilde) 25 oCde inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petri kapaklarına da saf su damlatılmıştır. Değerlendirmeler P. digitatum için 12 saat, B. cinerea ve A. alternata için 16 saat ve A. niger için 18 saat sonra yapılmıştır.25. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hıyar kök ve kökboğazı çürüklüğü etmeni Fusarium oxysporum F. sp. radicis-cucumerinum' a karşı bitki uçucu yağlarının antifungal etkileri - Sayfa 26
16 Engelleme (%)= [(FGK-FGU)]/ FGK x100 FGK= Kontrol petrilerindeki fungal gelişim (mm) FGU= Uygulama yapılmış petrilerdeki fungal gelişim çapı (mm) 3.2.2.2. Forc' un Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin Belirlenmesi Uçucu yağların değme etkisini araştırmak için agar seyreltme yöntemi uygulanmıştır. Bu amaçla, uçucu yağlardan ak kekik (10-180 µg/ml), karabaş lavanta (...
Hıyar kök ve kökboğazı çürüklüğü etmeni Fusarium oxysporum F. sp. radicis-cucumerinum' a karşı bitki uçucu yağlarının antifungal etkileri - Sayfa 27
17 petri kabının boşlukları parafilm ile kapanıp ters çevrilerek (kapak altta kalacak şekilde) 25 oC' de inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petri kapaklarına da saf su damlatılmıştır. Değerlendirmeler, 16 saatlik inkübasyondan sonra yapılmıştır. Her uygulama için 100 spor sayılarak çimlenme oranı belirlenmiştir. 3.2.2.4. Forc' un Spor Çimlenmesi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin B...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çimlenmesi
gelişimi
üzerine
uçucu
yağların
spor


25. SAYFA ICERIGI

25
3.2.3.4. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların A. alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatum un spor çimlenmesi ve çim borusu gelişimi üzerine değme etkilerinin belirlenmesi için Bölüm 3.2.3.1de belirtildiği şekilde uçucu yağların farklı konsantrasyonları önceden hazırlanmış PDA ortamına (45 oC) karıştırılarak 9 cm çapındaki steril petri kaplarına dökülmüştür. Ortam katılaştıktan sonra PDA da geliştirilen A. nigerin 4 günlük, B. cinereanın 5 günlük, P. digitatumun 7 günlük ve A. alternatanın 12 günlük kültürlerine içinde % 0.5 (v/v) tween bulunan 5 ml steril saf su eklenerek steril bir cam çubuk yardımıyla kültürün yüzeyi kazınmıştır. Buradan elde edilen süspansiyon 3 katlı steril tülbentten geçirilerek içerisindeki misel parçacıklar uzaklaştırılmıştır. Bu şekilde hazırlanan spor süspansiyonu uçucu yağ içeren PDA ortamına yayılarak, 25 oCde inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petrilerine uçucu yağ uygulaması yapılmamıştır. Değerlendirmeler P. digitatum için 12 saat, B. cinerea ve A. alternata için 16 saat ve A. niger için 18 saat sonra yapılmıştır.
3.2.3.5. Spor Çimlenmesi ve Çim Borusu Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Buhar Etkilerinin Belirlenmesi
Uçucu yağların A. alternata, A. niger, B. cinerea ve P. digitatum un spor çimlenmesi ve çim borusu gelişimleri üzerine buhar etkilerinin belirlenmesi için 9 cm çapındaki steril petri kaplarına PDA ortamı dökülmüştür. Ortam katılaştıktan sonra Bölüm 3.2.3.4de belirtildiği şekilde hazırlanan spor süspansiyonu PDA içeren petri kaplarına yayılmıştır. Uçucu yağların farklı konsantrasyonları petri kapağının merkezine yapıştırılan steril filtre kağıdına damlatılıp, petri kabının boşlukları parafilm ile kapanıp ters çevrilerek (kapak altta kalacak şekilde) 25 oCde inkübasyona bırakılmıştır. Kontrol petri kapaklarına da saf su damlatılmıştır. Değerlendirmeler P. digitatum için 12 saat, B. cinerea ve A. alternata için 16 saat ve A. niger için 18 saat sonra yapılmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php