26
3.2.4. Fungusların Misel Yapılarında ve Hiflerde Bitki Uçucu Yağlarının Meydana Getirdiği Değişikliklerin Belirlenmesi
Uçucu yağların etkili olduğu belirlenen konsantrasyonlarının fungusların miselleri ve çim boruları üzerinde meydana gelen morfolojik değişiklikler faz kontrast optiklerle donatılmış Olympus BX51 mikroskobu ve değişken basınçlı taramalı (JEOL SEM5500VP) elektron mikroskobu altında incelenmiştir. Fungus kültürlerinden alınan diskler ve spor süspansiyonu PDA içeren petrilere aktarıldıktan sonra misel gelişimi için 2 gün ve spor çimlenmesi için 16 saat 25 oCde inkübasyona bırakılmıştır. Fungus misellerinin diskten itibaren yaklaşık 2 cm gelişmesiyle ve spor çimlenmesinden 16 saat sonra uçucu yağların farklı konsantrasyonları önceden belirtildiği şekilde kapaklara damlatılarak, petri kapakları parafilmle kapatılıp tekrar inkübasyona bırakılmıştır.
Muamele görmüş fungal yapılar ışık mikroskobunda petrilerden alınan çok ince agar bloklarının preparatları hazırlanarak incelenmiştir.
Taramalı elektron mikroskobu analizleri için uçucu yağ uygulamasına maruz bırakılmış üzerinde fungal miseller bulunan agar diskleri 0.1 M phosphate- buffer (pH= 7.2) içinde hazırlanan % 2.5 lik gluteraldehit içinde 2saat süre oda sıcaklığında fiske edildikten sonra ve aynı buffer ile yıkanmıştır. Fiksasyondan sonra örnekler dereceli ethanol ( %70, 80, 90, 100) serilerinde her birinde 30 dakika tutularak dehidrasyona bırakılmış ve daha sonra, Polaron CPD 7501,UK kritik nokta kurutucusu ile kurutulmuştur. Bu örnekler stab üzerine çift taraflı karbon yapıştırıcılı bantlar ile monte edilip Polaron SC7620,UK sputter coaterda altın/ palladium ile kaplanmıştır. Örnekler 5 kV akımda çalışan JEOL JSM 5500 SEM kullanılarak incelenmiştir (Soylu ve ark., 2006).
3.2.5. Deneme Deseni ve İstatistik Analizler
Misel gelişimi ve spor çimlenmesi tesadüf parselleri deneme desenine göre, her konsantrasyonda 3 tekerrür ve her tekerrürde 1 petri olacak şekilde kurulmuştur. Spor çimlenmesi denemesinde her tekerrür için 100 spor sayılarak çimlenme oranı belirlenmiştir. Çim borusu gelişiminin değerlendirilmesi amacıyla her bir tekerrürde26. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 29
19 3.2.4. Bitki Ekstraktlarının Fungal Gelişim Üzerine Etkinlikleri 3.2.4.1. Bitki Ekstraktlarının Fungusların Misel Gelişimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Bitki ekstraktlarının antifungal etkisinin araştırılması için, Bölüm 3.2.2'de belirtildiği şekilde hazırlanan ekstraktlar % O, 1O, 20, 30, 40, 50 oranlarında PDA ortamına eklenmiştir. Steril edilen agar ortamı 9 cm çapındaki petri kapları...
Bazı bitki ekstraktlarının fitopatojen funguslara karşı antifungal etkisi - Sayfa 32
21 Petriler oda sıcaklığında (steril kabin içinde) 2 gün bekletildikten sonra, daha önceden PDA ortamında geliştirilmiş olan 7-10 günlük fungus kültürlerinden 5 mm çapındaki mantar delici yardımıyla alınan diskler misel gelişimi görülen yüzeyi besi ortamına temas edecek şekilde petri kabının merkezine yerleştirilmiştir. Her petriye tek bir fungus diski inokule edilmiştir. Petrilerin etrafı parafi...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sonra
misel
bitki
gelişimi
petri
şekilde


26. SAYFA ICERIGI

26
3.2.4. Fungusların Misel Yapılarında ve Hiflerde Bitki Uçucu Yağlarının Meydana Getirdiği Değişikliklerin Belirlenmesi
Uçucu yağların etkili olduğu belirlenen konsantrasyonlarının fungusların miselleri ve çim boruları üzerinde meydana gelen morfolojik değişiklikler faz kontrast optiklerle donatılmış Olympus BX51 mikroskobu ve değişken basınçlı taramalı (JEOL SEM5500VP) elektron mikroskobu altında incelenmiştir. Fungus kültürlerinden alınan diskler ve spor süspansiyonu PDA içeren petrilere aktarıldıktan sonra misel gelişimi için 2 gün ve spor çimlenmesi için 16 saat 25 oCde inkübasyona bırakılmıştır. Fungus misellerinin diskten itibaren yaklaşık 2 cm gelişmesiyle ve spor çimlenmesinden 16 saat sonra uçucu yağların farklı konsantrasyonları önceden belirtildiği şekilde kapaklara damlatılarak, petri kapakları parafilmle kapatılıp tekrar inkübasyona bırakılmıştır.
Muamele görmüş fungal yapılar ışık mikroskobunda petrilerden alınan çok ince agar bloklarının preparatları hazırlanarak incelenmiştir.
Taramalı elektron mikroskobu analizleri için uçucu yağ uygulamasına maruz bırakılmış üzerinde fungal miseller bulunan agar diskleri 0.1 M phosphate- buffer (pH= 7.2) içinde hazırlanan % 2.5 lik gluteraldehit içinde 2saat süre oda sıcaklığında fiske edildikten sonra ve aynı buffer ile yıkanmıştır. Fiksasyondan sonra örnekler dereceli ethanol ( %70, 80, 90, 100) serilerinde her birinde 30 dakika tutularak dehidrasyona bırakılmış ve daha sonra, Polaron CPD 7501,UK kritik nokta kurutucusu ile kurutulmuştur. Bu örnekler stab üzerine çift taraflı karbon yapıştırıcılı bantlar ile monte edilip Polaron SC7620,UK sputter coaterda altın/ palladium ile kaplanmıştır. Örnekler 5 kV akımda çalışan JEOL JSM 5500 SEM kullanılarak incelenmiştir (Soylu ve ark., 2006).
3.2.5. Deneme Deseni ve İstatistik Analizler
Misel gelişimi ve spor çimlenmesi tesadüf parselleri deneme desenine göre, her konsantrasyonda 3 tekerrür ve her tekerrürde 1 petri olacak şekilde kurulmuştur. Spor çimlenmesi denemesinde her tekerrür için 100 spor sayılarak çimlenme oranı belirlenmiştir. Çim borusu gelişiminin değerlendirilmesi amacıyla her bir tekerrürde

İlgili Kaynaklarsingle.php