28
4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
4.2. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Etkinlikleri
Bitki uçucu yağların misel gelişimi üzerine olan etkinliğinin belirlendiği çalışmalarda test edilen funguslar arasında petride en iyi ve uygun sürede radyal şekilde misel gelişimi gösteren funguslar olan A. alternata ve B. cinerea patojenleri kullanılmıştır. P. digitatum ve A. niger bol sporulasyon göstermesi sonucu petride üniform bir şekilde misel gelişimi gösterememesi nedeni ile bu tür çalışmalarda kullanılmamıştır.
4.1.1. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkileri
Bu çalışma kapsamında Ak kekik, Defne, Karabaş kekik, Lavanta, Rezene ve Suriye kekiğinden elde edilen uçucu yağlarının farklı konsantrasyonların kullanıldığı besi ortamına 1 cm çağındaki patojen diskleri yerleştirilmiş olup, inokulasyondan 5-12 gün sonra koloni gelişimleri değerlendirilmiştir ve sonuçlar Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1de verilmiştir.
Çizelge 4.1de görülebileceği gibi her iki patojenin misel gelişimi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi ak kekik ve suriye kekiği uçucu yağları göstermiş olup bu yağları sırasıyla karabaş kekik ve rezene uçucu yağları takip etmiştir. Yağlar içinde en az antifungal etkiyi karabaş lavanta ve defne bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar göstermiştir. Uçucu yağların besi ortamında kullanılan ve patojen gelişiminin tamamen durduran konsantrasyonlarına bakıldığında, ak kekik ve suriye kekiği uçucu yağlarının A. alternata ve B. cinereayı sırasıyla 400 ve 80 g/ml, karabaş kekik uçucu yağı 640 ve 800 g/ml ve rezene uçucu yağı 1680 ve 1520 g/ml konsantrasyonlarında tamamen engelleme göstermiştir. Etki düzeyi düşük olan karabaş lavanta uçucu yağı 2000 ve 3920 g/ml, defne uçucu yağı ise 3280 ve 3920 g/mllik konsantrasyonda fungusları engelleme başarısı göstermiştir.
Daha önce yapılan pek çok çalışmada da kekik türlerinin uçucu yağlarının diğer bitki uçucu yağlarından daha düşük konsantrasyonlarda fungusların misel gelişimi ve28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
yağlar
yağları
kekik
karabaş
lavanta


28. SAYFA ICERIGI

28
4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
4.2. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Etkinlikleri
Bitki uçucu yağların misel gelişimi üzerine olan etkinliğinin belirlendiği çalışmalarda test edilen funguslar arasında petride en iyi ve uygun sürede radyal şekilde misel gelişimi gösteren funguslar olan A. alternata ve B. cinerea patojenleri kullanılmıştır. P. digitatum ve A. niger bol sporulasyon göstermesi sonucu petride üniform bir şekilde misel gelişimi gösterememesi nedeni ile bu tür çalışmalarda kullanılmamıştır.
4.1.1. Misel Gelişimi Üzerine Bitki Uçucu Yağlarının Değme Etkileri
Bu çalışma kapsamında Ak kekik, Defne, Karabaş kekik, Lavanta, Rezene ve Suriye kekiğinden elde edilen uçucu yağlarının farklı konsantrasyonların kullanıldığı besi ortamına 1 cm çağındaki patojen diskleri yerleştirilmiş olup, inokulasyondan 5-12 gün sonra koloni gelişimleri değerlendirilmiştir ve sonuçlar Çizelge 4.1 ve Şekil 4.1de verilmiştir.
Çizelge 4.1de görülebileceği gibi her iki patojenin misel gelişimi üzerine en fazla fungitoksik etkiyi ak kekik ve suriye kekiği uçucu yağları göstermiş olup bu yağları sırasıyla karabaş kekik ve rezene uçucu yağları takip etmiştir. Yağlar içinde en az antifungal etkiyi karabaş lavanta ve defne bitkilerinden elde edilen uçucu yağlar göstermiştir. Uçucu yağların besi ortamında kullanılan ve patojen gelişiminin tamamen durduran konsantrasyonlarına bakıldığında, ak kekik ve suriye kekiği uçucu yağlarının A. alternata ve B. cinereayı sırasıyla 400 ve 80 g/ml, karabaş kekik uçucu yağı 640 ve 800 g/ml ve rezene uçucu yağı 1680 ve 1520 g/ml konsantrasyonlarında tamamen engelleme göstermiştir. Etki düzeyi düşük olan karabaş lavanta uçucu yağı 2000 ve 3920 g/ml, defne uçucu yağı ise 3280 ve 3920 g/mllik konsantrasyonda fungusları engelleme başarısı göstermiştir.
Daha önce yapılan pek çok çalışmada da kekik türlerinin uçucu yağlarının diğer bitki uçucu yağlarından daha düşük konsantrasyonlarda fungusların misel gelişimi ve

İlgili Kaynaklarsingle.php