29

bakteriler üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (Benjilali ve ark., 1984; Çakır ve Yeğen, 1988; Charai ve ark., 1996; Sivropoulou ve ark., 1996; Basım ve ark., 2000; Bouchra ve ark., 2003). Benzer şekilde Daferera ve ark., (2003) test ettikleri tüm yağlar arasında kekik türlerinin B. cinerea nın gelişimini 85-300 g/ml gibi kullanılan konsantrasyonlar arasında en düşük konsantrasyonda etkinlik gösterdiğini, lavanta uçucu yağının ise patojen gelişimini ancak yüksek konsantrasyonlarda gerçekleştirdiğini bildirerek elde ettiğimiz sonuçları desteklemiştir.

Çizelge 4.1. A.alternata ve B.cinereanın misel gelişimi üzerine uçucu yağların değme etkileri (%)

Ak kekik

Defne

Karabaş kekik

Karabaş Lavanta

Rezene

Suriye kekiği

Kons g/ A.a ml

B.c A.a B.c A.a B.c A.a B.c A.a

B.c A.a

B.c

10 0g* 0c

0n 0g 0h 0j

0h 0e

0k

0h 0g

0c

20 0g 0c 0n 0g 0h 0j 0h 0e 0k

0h 0g

0c

40 3f

86b 0n 0g 0h 0j

0h 0e 0k

0h 2f

81b

80 23e 100 a 0n 0g 0h 0j

0h 0e

0k

0h 14e 100 a

160 52d

0n 0g 11g 10i 0h 0e 0k

0h 62d

240 68c

0n 0g 24f 16h 0h 0e 6 j

0h 66c

320 77b

0n 0g 41e 32g 0h 0e

11ij 0h

76b

400 100 a

0n 0g 66d 43f 0h 0e 15i 0h 100 a

480 0n 0g 81c 54e 0h 0e 26h 0h

560 0n 0g 84b 61d 0h 0e 28h 0h

640 0n 0g 100 a 65c 0h 0e 37g 0h

720

4m 0g

81b 0h 0e 43f 16g

800

6l 0g

100 a 6g 0e 54e 32f

880 10k 0g

11f 0e 64d 45e

1040

15j 0g

15e 0e 67d 76d

1200

18i 0g

26d 0e 75c 83c

1360

21h 0g

28d 0e 80c 93b

1520

27g 0g

37c 0e 86b 100 a

1680

37f 0g

40b 0e 100 a

2000

43e 14f

100 a 4e

2320

56d 26e

11d

2640

63c 48d

16d

2960

73b 53d

58 c

3280

100 a 66c

80b

3600

76b

84b

3920

100 a

100 a

*: sutun içerisinde farklı harfi içeren ortalamalar Duncan (0,05) çoklu karşılaştırma testine göre istatisksel olarak farklıdır.29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gibi
yağların
üzerine
gelişimi
karabaş
rezene


29. SAYFA ICERIGI

29

bakteriler üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir (Benjilali ve ark., 1984; Çakır ve Yeğen, 1988; Charai ve ark., 1996; Sivropoulou ve ark., 1996; Basım ve ark., 2000; Bouchra ve ark., 2003). Benzer şekilde Daferera ve ark., (2003) test ettikleri tüm yağlar arasında kekik türlerinin B. cinerea nın gelişimini 85-300 g/ml gibi kullanılan konsantrasyonlar arasında en düşük konsantrasyonda etkinlik gösterdiğini, lavanta uçucu yağının ise patojen gelişimini ancak yüksek konsantrasyonlarda gerçekleştirdiğini bildirerek elde ettiğimiz sonuçları desteklemiştir.

Çizelge 4.1. A.alternata ve B.cinereanın misel gelişimi üzerine uçucu yağların değme etkileri (%)

Ak kekik

Defne

Karabaş kekik

Karabaş Lavanta

Rezene

Suriye kekiği

Kons g/ A.a ml

B.c A.a B.c A.a B.c A.a B.c A.a

B.c A.a

B.c

10 0g* 0c

0n 0g 0h 0j

0h 0e

0k

0h 0g

0c

20 0g 0c 0n 0g 0h 0j 0h 0e 0k

0h 0g

0c

40 3f

86b 0n 0g 0h 0j

0h 0e 0k

0h 2f

81b

80 23e 100 a 0n 0g 0h 0j

0h 0e

0k

0h 14e 100 a

160 52d

0n 0g 11g 10i 0h 0e 0k

0h 62d

240 68c

0n 0g 24f 16h 0h 0e 6 j

0h 66c

320 77b

0n 0g 41e 32g 0h 0e

11ij 0h

76b

400 100 a

0n 0g 66d 43f 0h 0e 15i 0h 100 a

480 0n 0g 81c 54e 0h 0e 26h 0h

560 0n 0g 84b 61d 0h 0e 28h 0h

640 0n 0g 100 a 65c 0h 0e 37g 0h

720

4m 0g

81b 0h 0e 43f 16g

800

6l 0g

100 a 6g 0e 54e 32f

880 10k 0g

11f 0e 64d 45e

1040

15j 0g

15e 0e 67d 76d

1200

18i 0g

26d 0e 75c 83c

1360

21h 0g

28d 0e 80c 93b

1520

27g 0g

37c 0e 86b 100 a

1680

37f 0g

40b 0e 100 a

2000

43e 14f

100 a 4e

2320

56d 26e

11d

2640

63c 48d

16d

2960

73b 53d

58 c

3280

100 a 66c

80b

3600

76b

84b

3920

100 a

100 a

*: sutun içerisinde farklı harfi içeren ortalamalar Duncan (0,05) çoklu karşılaştırma testine göre istatisksel olarak farklıdır.

İlgili Kaynaklarsingle.php