3
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TURUNÇGİLLERDE HASAT SONRASI PATOJENLERE KARŞI BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİ
FATİH KÖSE
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. E. Mine SOYLU Danışmanlığında Hazırlanan Bu Tez 04/07/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir.

İmza:. Yrd.Doç.Dr. E. Mine SOYLU
Başkan

İmza:. İmza:.

Prof.Dr. Ali ERKILIÇ

Doç.Dr. Şener KURT

Üye Üye

Bu tez Enstitümüz Bitki Koruma Anabilim Dalında hazırlanmıştır Kod No:

Prof.Dr. Nejat AĞCA Enstitü Müdürü
İmza ve Mühür Bu çalışma MKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca Desteklenmiştir.
Proje No: 06-M-0203
Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, Çizelgelerin, Şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Domateste Phytophthora infestans ve Sclerotinia sclerotioruma karşı uçucu yağlar ve bitki ekstraklarının antifungal etkileri - Sayfa 2
Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Yrd.Doç.Dr. E. Mine SOYLU danışmanlığında, Hikmet YİGİTBAŞ tarafından hazırlanan bu çalışma 08/07/2004 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından, Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan Üye Üye : Yrd.Doç.Dr. E. Mine SOYLU : Prof.Dr. Ali ERKILIÇ : Doç.Dr. Şener KURT İmza: .... imza: ...........
Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin fasulyede sorun olan fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerine karşı antimikrobiyal etkinliklerinin in vitro koşullarda araştırılması - Sayfa 3
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİTKİ UÇUCU YAĞ VE BİLEŞENLERİNİN FASULYEDE SORUN OLAN FUNGAL VE BAKTERİYEL HASTALIK ETMENLERİNE KARŞI ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİKLERİNİN in vitro KOŞULLARDA ARAŞTIRILMASI ŞAHİMERDAN TÜRKÖLMEZ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI Doç. Dr. E. Mine SOYLU Danışmanlığında Hazırlanan Bu Tez 22/04/2009 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafınd...
Bitki uçucu yağ ve bileşenlerinin domates bakteriyel hastalık etmenleri üzerine olan antibakteriyel potansiyellerinin in vitro koşullarda araştırılması - Sayfa 2
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne Yrd.Doç.Dr. Soner SOYLU danışmanlığında, Müge ERİŞ tarafından hazırlanan bu çalışma 01/12/2006 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından, Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. Başkan Üye Üye : Yrd.Doç.Dr. Soner SOYLU : Doç.Dr. Yeşim AYSAN : Doç.Dr. Şener KURT İmza:………………………. İmza:………………………. İm...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

profdr
üyeleri
tarafından
kabul
edilmiştir
hükümlere


3. SAYFA ICERIGI

3
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TURUNÇGİLLERDE HASAT SONRASI PATOJENLERE KARŞI BAZI BİTKİ UÇUCU YAĞLARININ ANTİFUNGAL ETKİNLİĞİ
FATİH KÖSE
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİTKİ KORUMA ANABİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. E. Mine SOYLU Danışmanlığında Hazırlanan Bu Tez 04/07/2007 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir.

İmza:. Yrd.Doç.Dr. E. Mine SOYLU
Başkan

İmza:. İmza:.

Prof.Dr. Ali ERKILIÇ

Doç.Dr. Şener KURT

Üye Üye

Bu tez Enstitümüz Bitki Koruma Anabilim Dalında hazırlanmıştır Kod No:

Prof.Dr. Nejat AĞCA Enstitü Müdürü
İmza ve Mühür Bu çalışma MKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca Desteklenmiştir.
Proje No: 06-M-0203
Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, Çizelgelerin, Şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

İlgili Kaynaklarsingle.php